Resultater fra innhold

Kjønnsbalansen ved forskningsinstituttene er dårligere enn ved universitet og høgskoler. Denne høsten arrangeres første nasjonale konferanse om likestilling i instituttsektoren.

31. august 2009

Seige strukturer og motvillige menn. Det er årsakene til at arbeidet med å bedre kjønnsbalansen i akademia går så tregt, konkluderer forskeren Jeff Hearn og NIKK-leder Solveig Bergman. Og hva skjer nå når elitetenkningen vinner stadig nytt terreng?

25. august 2009

Norge og Sverige er flaggskipene når likestilling i akademia diskuteres i europeisk sammenheng. Men fortsatt må det jobbes politisk for å nå målene om kjønnsbalanse også her. Det er oppsummeringen etter en europeisk konferanse om temaet.

18. august 2009

Å motta Kunnskapsdepartementets likestillingspris har skapt entusiasme, større handlingsrom og økt oppmerksomhet rundt likestillingsarbeidet, mener fjorårets to prisvinnere. Nå er årets utlysning klar.

10. august 2009