Resultater fra innhold

Retningslinjene for fordeling av arbeidstid mellom forskning og undervisning er fjernet. Mange frykter det kan ramme kvinnelige forskere spesielt.

15. august 2006
Hva vil statsråd Øystein Djupedal gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren?
08. august 2006
Danmark har den laveste kvinneandelen blant professorer i Norden. Det diskuterer de lite.
07. august 2006