Vi mangler kunnskap om klasse i akademia

– Sosial bakgrunn påvirker hvem som tar høyere utdanning, hvilke studier en velger, hvilke karakterer en får og hvem som slutter og fullfører. Men man vet lite om hvordan dette påvirker en akademisk karriere, sier forsker Thea Strømme.

Mørketall om seksuell trakassering blant ansatte

I 2017 traff metoo-bevegelsen hele den vestlige verden, også akademia. Seks år senere jobber man fremdeles med å finne rutiner for å fange opp uønsket kultur. Få varsler kan tyde på mørketall, mener verneombud.

– Vi må forsvare mangfold mer enn før

Vi likestillingsrådgivere kjenner på et krysspress: Samtidig med økte krav, en tilspisset kontekst og offentlig debatt, så tildeles det mindre midler til likestillingsarbeidet, mener Vibeke Horn fra OsloMet. 

Diskriminerende tiltak på universiteter og høgskoler

Rektor ved Universitetet i Bergen skal ha ros for å engasjere seg i debatten om flyktninger og høyere utdanning, men utdanningssektoren har diskriminerende tiltak, skriver førsteamanuensis Juhar Y. Abamosa i dette innlegget.

Er kjønnskvoter blitt stuerent?

Kif-komiteen ser fordeler og ulemper med både kjønnspoeng og kjønnskvoter. En fordel med kvoter er at det ikke er med på å presse poenggrensene enda høyere enn de allerede er, mener leder Ragnhild Hennum.