Resultater fra innhold

Likestillingsarbeidere må ikke vike unna konflikter og vanskelige spørsmål. Det er disse som får oss til å tenke utenfor de faste rammene og følge nye retninger. Det mener den australske professoren Carol Bacchi.

17. februar 2011

Hva skjer med den norske modellen i møtet med internasjonal arbeidslivskultur? Klarer vi å holde fast på et familievennlig arbeidsliv, der en ikke må velge mellom barn og karriere?

16. februar 2011

Kjønnsforskere ønsker å samarbeide med likestillingspraktikere for å sikre kvaliteten på kurs og treningsopplegg i Europa.

12. februar 2011

Mannlege sjukepleiarstudentar har mykje av den same innstillinga til jobb og familie som menn på det svært mannsdominerte ingeniørstudiet. Dei er ikkje utradisjonelle menn, dei er menn som har gjort eit utradisjonelt val.

09. februar 2011

Fem av dei 14 sentra for forskingsdrive innovasjon har ingen kvinner i styret.

08. februar 2011