Uenighet om likestillingsmerknad

Komité for kjønnsbalanse i forskning ser på den som en seier, mens NOKUT mener den vil ha liten betydning. I år kom merknaden som sier at universiteter og høgskoler skal ha kvalitetssikringssystemer som sørger for at de følger opp krav på likestillingsområdet. Men hva vil den bety i praksis?

Cristin må finne kvinner

Tidligere forsøk på å lage egne databaser over kvinnelige forskere i Norge har strandet. Nå er håpet at Cristin vil rydde opp.

Omorganisering i EU

Fra januar 2011 blir det store endringer i EUs organisasjon. Det vil også få betydning for arbeidet med likestilling og kjønnsperspektiver i forskning.

Krafttak for kvinnene

Forskningsrådet tar initiativ til en stor satsing for å øke rekrutteringen av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

Har samlet forskning om kjønn i akademia

En database med over 4500 forskningspublikasjoner om kjønn i forskning fra hele Europa. Det er ett av resultatene fra EU-prosjektet Meta-analysis of gender and science research.

– Eksellens utarmer likestilling

– Forskning viser at likestilling får dårligere vilkår med satsingen på sentre for eksellens. Dette er vi nødt til å få formidlet til resten av folket, påpekte Gudrun Schyman på avslutningskonferansen for Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Navnebytte som forplikter

Ved å skifte navn til Komité for kjønnsbalanse i forskning har Kif-komiteen fått strammet grepet om arbeidet sitt. – Slik signaliseres det at likestilling handler om mer enn like rettigheter, sier Mari Teigen.

Ny bok: Talent at stake

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif) har lansert Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership. Boka er tenkt som inspirasjon til alle som ønsker å gjøre noe med den skjeve kjønnsbalansen i forskningssektoren.

– Ikke nok med enkelttiltak

Skal vi oppnå likestilling, må vi endre strukturene i akademia. Det krever et systematisk arbeid der ledelsen ved hver institusjon tar ansvar. Det mener Linda Rustad, seniorrådgiver for Komité for kjønnsbalanse i forskning.

Tallenes tale

Hun betegnes som en av Norges fremste matematikere. Nå advarer hun mot tendensen til at flere menn enn kvinner blir ansatt i forskningsstillinger ved universitetene.

Konsensus om likestilling

14 europeiske forskningsledere har samlet seg om en ny ekspertrapport med 13 velbegrunnede råd om hvordan man kan fremme likestilling i forskning.

Satser på opprykk

Universitetet i Tromsø har som mål at kvinneandelen i toppstillinger skal økes til 30 prosent innen utgangen av 2013. Et viktig tiltak blir rekruttering fra egne rekker.

Utholdende prisvinner

Systematisk likestillingsarbeid sikret at Norges idrettshøgskole vant Likestillingsprisen i fjor. Det ga dem anerkjennelse og to millioner kroner til videre satsinger. Nå kan din institusjon være med i konkurransen om å bli årets prisvinner.