Her er et utsnitt av vinnerplakaten! (nedlastbart vedlegg i faktaboks)

Vinner i Brussel

På den store EU-konferansen i Brussel nylig ble det norsk vinner i plakatkonkurransen – plakaten Mission: Gender Balance.

25. november 2011

Det var rundt 800 deltakere og 56 utstillere på konferansen European Gender Summit: Scientific Quality through Equality, som nylig ble avholdt i Brussel. Alle deltakerne fikk en stemmeseddel, og kriteriene for stemmegivningen var følgende:

  1. innovasjon (innovation)
  2. innflytelse (impact)
  3. interesse (interest)

Kif-komiteens plakat sanket flest stemmer. Også tredjeplassen var norsk, nemlig Jenteprosjektet ADA ved NTNU, som arbeider for å rekruttere jenter til studier i datateknikk, informatikk og teknisk kybernetikk. Andreplassen gikk til britiske Athena Swan Charter for Women in Science.

EU-kommisjonen støttet konferansen gjennom det 7. rammeprogrammet, og brakte sammen ledere i forskning og politikk for å diskutere hvordan kjønn og likestilling kan få gjennomslag i forskning og innovasjon på europeisk nivå.

Arrangørene opplyser at vinnerplakaten vil bli promotert av genSET - Gender in science. Plakatens budskap handler om å integrere likestillingsperspektiv i moderne og kvalitativt lederskap. Publikasjonen Talent at stake. Changing the culture of research - gender-sensitive leadership er utgangspunktet for presentasjonen. I tillegg promoterer den Kif-komiteen og Ressursbank for likestilling i forskning. Plakatens utforming er et resultat av tett samarbeid mellom Kif-komiteen og KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.

Les mer

I lenkene under kan du lese mer om den nylig avholdte konferansen, European Gender Summit, og se mange av plakatene i utstillingen.

Kif-komiteens plakat kan lastes ned i vedlegget.

Se også