Resultater fra innhold

Den nye forskningsmeldingen beskriver manglende kjønnsbalanse i forskningssektoren, men det eneste forslaget til handling er å be Kif-komiteen om råd. Det skal de få.

22. mars 2013

8. mars la regjeringen fram forskningsmeldingen. Den lover dårlig for rekrutteringen av kvinnelige forskere, mener Høyre.

20. mars 2013

BALANSE-programmet har som mål å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

11. mars 2013

På Universitetet i Bergen er likestilling et viktig tema i rektorvalgkampen for kandidat Kuvvet Atakan og hans lag.

08. mars 2013

Kjønnsspørsmålet har fått et reelt gjennombrudd i forhandlingene om EUs fremtidige forskningspolitikk, Horisont 2020. Europaparlamentet går lengst i sine krav om likestilling og kjønnsperspektiv i forskningen. I vårens forhandlinger blir det avgjort om parlamentet får med seg regjeringene.

07. mars 2013