Resultater fra innhold

Kif-komiteens nettverksmidler går i år til både veletablerte og til ferske nettverk. Ti forskernettverk får til sammen 416 000 kroner.

21. desember 2011

Midlertidige stillinger, mobilitet og publiseringspress. – En akademisk karriere er ikke familievennlig, mener Christel Fricke, professor ved Center for the Study of Mind in Nature (CSMN).

13. desember 2011

De dristigste vitenskapelige prosjektene står ofte i fare for å falle gjennom når komiteer skal vurdere kvalitet. Kjønn er en faktor som påvirker utfallet av slike vurderinger.

09. desember 2011

BALANSE-satsingen vil komme i gang, tross manglende bevilgning på årets statsbudsjett. Det lover Forskningsrådets direktør, Arvid Hallén.

08. desember 2011

– I ambulansen tror jeg det er mer action med blod og gørr og krise. Der handler det lite om å hjelpe gamle personer ut av senga. Det sier IT-studenten Ulrik. Han er én av mange unge menn som ikke vil bli sykepleier. Hvorfor vil de ikke det, og hva kan gjøres? I dag utgir Kif-komiteen ressursheftet som prøver å svare på disse, og andre spørsmål om kjønnsbalansert studierekruttering.

02. desember 2011