Resultater fra innhold

Mens andelen kvinner i førsteamanuensisstillinger har økt, har den stått på stedet hvil på professornivå. Nå vedtar SV-fakultet ved UiO ny likestillingsplan.

30. november 2011

På den store EU-konferansen i Brussel nylig ble det norsk vinner i plakatkonkurransen – plakaten Mission: Gender Balance.

25. november 2011

Tyske forskere gir klare anbefalinger for å øke innovasjonsnivået blant kvinnelige forskere. Det handler om barnepass og pappapermisjon, men også om mangfold i forskergrupper, mentorer og et miljø som tar hensyn til individuelle behov.

22. november 2011

Faghierarkiet sier at sosiologi har lav status, mens matte har høy status. Både faghierarkiene og fagfellevurderingen har trekk som strukturelt degraderer kvinners posisjon i akademia.

17. november 2011

Til tross for at studier viser at kvinner og menn ikke har samme muligheter innenfor akademia, beskrives forskerverdenen gjerne som merittbasert og rettferdig. I et banebrytende prosjekt ved Umeå universitet forteller kvinnelige forskere selv hvilke hindre de har møtt på i løpet av karrieren.

04. november 2011

Et nasjonalt forskningslederprogram i regi av Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet vil få flere kvinnelige forskere til å søke lederstillinger. Det tror Pia Lane som akkurat har gått fra postdoktor til forskningssjef.

01. november 2011