Resultater fra innhold

Tre forskere fra Sør- og Sørvestlandet slår seg sammen for å jobbe konkret med likestilling og kjønnsbalanse. – Dette er viktig, sier viserektor ved Universitetet i Agder, som støtter initiativet med 25 000 kroner.

30. august 2011

EU-kommisjonen har lansert European Union Women Innovators prize for å motivere kvinnelige innovatører. – Slik synliggjøring er svært positivt, mener Elisabet Ljunggren, seniorforsker ved Nordlandsforskning.

24. august 2011

Det lønner seg å ha et bevisst forhold til tidsbruk, mener Siv Ellen Kraft, nyutnevnt professor ved Universitetet i Tromsø.

17. august 2011

Likestillingsarbeid er viktig for å nå ambisiøse planer om kvalitetsutvikling og kompetanseheving ved Høgskolen i Bergen. I fjor vant de Kunnskapsdepartementets likestillingspris, og oppfordrer andre til å søke i år.

11. august 2011