Resultater fra innhold

Stipender for mobilitet med bedre kjønnsbalanse som lykkelig utfall. Det er suksessoppskriften bak det svenske VINNMER-programmet.

30. mai 2011

Fagerbergutvalet, som har evaluert ressursbruken innanfor norsk forsking, har laga ein 170 sider lang rapport som ikkje nemner likestilling med eitt ord.

25. mai 2011

Stortingspolitikarar rosar Forskingsrådet si kvinnesatsing, men vil ikkje garantere løyvingar til prosjektet.  

09. mai 2011

Hva vet vi om betydningen av kjønn i forskningssektoren i Europa? Mer enn 50 forskere og eksperter fra 33 ulike land har gått sammen for å svare på det. Én av konklusjonene er at det fremdeles er en del ting vi vet lite om. Også i Norge.

03. mai 2011