Resultater fra innhold

Vi trenger å vite mer om rekrutteringsprosessene i forskningssektoren. Det var en tydelig tilbakemelding da Forskningsrådet inviterte til diskusjon om hva som hindrer kjønnsbalanse i forskningstoppen.

22. mars 2011

Fortsetter vi i samme fart som nå, vil det ta 75 år før halvparten av høyere vitenskapelig ansatte er kvinner. Forskningsminister Tora Aasland mener institusjonene har en plikt til å ha handlingsplaner som setter tempo på utviklingen.

18. mars 2011

Universitet i Oslo ønsker å bli ”verdens første likestilte universitet” innen 2011. I så fall må det et mirakel til. Bare 25 prosent av professorene er i dag kvinner. Til sammenligning er 40 prosent av professorene ved universitetene i Tunisia kvinner. Hva skjedde egentlig med kjønnsbalansen i norsk akademia?

09. mars 2011

Frem til 20. mai kan alle komme med respons til EUs nye satsing på forskning og innovasjon. Kanskje blir det store endringer, også knyttet til likestilling og kjønnsbalanse?

04. mars 2011