Resultater fra innhold

En ny svensk rapport viser at det går mot økt grad av likestilling ved universitetene – i hvert fall i deler av verden. Og Norge kommer bra ut.

28. januar 2011

Bare halvparten av høgskolene i Norge har oppdaterte handlingsplaner for likestilling. Nå ber Kif-komiteen Kunnskapsdepartementet om å ta saken.

27. januar 2011

En likestillingsbonus på 50 millioner svenske kroner hvert år til høgskoler og universiteter som klarer å bli mer likestilte. Det er ett av tiltakene den svenske Delegationen för jämställdhet i högskolan foreslår i sin sluttrapport.

25. januar 2011

Universitetet i Tromsø satser friskt for å få flere kvinner i toppstillinger. For første gang ligger de nå helt i tet når det gjelder andelen kvinnelige professorer. I løpet av de neste tre årene skal andelen ytterligere fem prosent opp.

19. januar 2011

– Vi er fornøgde, for vi har jobba systematisk for dette, seier Eli Bergsvik, rektor ved Høgskolen i Bergen.

18. januar 2011
19. januar 2011