Mest leste saker på Kifinfo i 2023

Rasisme, klasse og samiskspråklig utdanning på lesertoppen. Temaene speiler den samme trenden som lovverket og forskningsinstitusjonenes arbeid viser: Likestilling handler om mer enn kjønn.

Ungdommer leser på mobil

De mest leste sakene spenner fra rasisme, seksuell trakassering og samiskspråklig utdanning til sosial klasse og inkludering i akademia. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Trodde du at likestilling bare handler om kvinners rettigheter og muligheter? Ta en titt på de ti mest leste nyhetssakene på Kifinfo fra 2023, så ser du også noe av hva arbeidet for likestilling i forskningssektoren handler om.

Samiskspråklig høyere utdanningstilbud, plan mot rasisme og kunnskap om klasse i akademia er de tre temaene som troner på toppen. Andre temaer på topp ti-lista er seksuell trakassering, positiv særbehandling og andre tiltak, inkludering og mangfold, menn i likestillingsarbeidet – og mer rasisme og diskriminering.

1. Vi mangler kunnskap om klasse i akademia

– Sosial bakgrunn påvirker hvem som tar høyere utdanning, hvilke studier en velger, hvilke karakterer en får og hvem som slutter og fullfører. Men man vet lite om hvordan dette påvirker en akademisk karriere, sier forsker Thea Strømme.

2. Ny plan mot rasisme er på vei

Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold lager sin første plan mot rasisme. – Selv om dette er nytt i Norge, håper jeg at resten av skolen og flere akademiske institusjoner kaster seg på, sier Thomas Prestø.

3. – Uten høgskolen vår hadde vi ikke hatt samiskspråklige lærere

Samisk høgskole er hovedleverandør av samiskspråklige lærere til skoler i Finland, Norge, Sverige og Russland. Flertallet er kvinner, men vi ser at et økende antall menn søker seg til våre studier, sier rektor Laila Susanne Vars.

4. – Vi må forsvare mangfold mer enn før

Vi likestillingsrådgivere kjenner på et krysspress: Samtidig med økte krav, en tilspisset kontekst og offentlig debatt, så tildeles det mindre midler til likestillingsarbeidet, mener Vibeke Horn fra OsloMet.

5. Handlingsplan om rasisme og diskriminering nevner ikke akademia: – Ble ikke lyttet til

Det er ingen grunn til å tro at rasisme og diskriminering ikke finnes i vår sektor, skrev Kif-komiteen i sitt innspill. Da er det synd at handlingsplanen ikke nevner forskningssektoren, mener Julia Orupabo.

6. Med menn på timeplanen

– Det går rett og slett ikke an å drive likestillingsarbeid uten å ta med menn, sier professor emeritus Øystein Gullvåg Holter.

7. Mørketall om seksuell trakassering blant ansatte

I 2017 traff metoo-bevegelsen hele den vestlige verden, også akademia. Seks år senere jobber man fremdeles med å finne rutiner for å fange opp uønsket kultur. Få varsler kan tyde på mørketall, mener verneombud.

8. Aldri har det vært så mange planer for likestilling, men hvem sikrer kvaliteten?

I dag har de fleste universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter handlingsplaner for likestilling. Institusjonene har selv ansvar for innhold og kvalitet på handlingsplanene, mener Kunnskapsdepartementet.

9. – Positiv særbehandling gir bedre inkludering

Tiltak for å inkludere marginaliserte grupper er ofte kontroversielle. Det er fordi de ikke begrunnes godt nok, mener førsteamanuensis Melina Duarte.

10. Likestilling handler om mer enn kjønn

Hvordan jobbe interseksjonelt? Man kan for eksempel undersøke hvor mannlige og kvinnelige studenter med innvandrerbakgrunn ender opp i utdanningsløpet, mener professor Yvonne Benschop.

Juhar Yasin Abamosa er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Høgskolen i Innlandet.
Juhar Yasin Abamosa er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på Høgskolen i Innlandet. (Foto: Bergens Næringsråd)

Diskriminering i vinden

Det var likevel Juhar Y. Abamosas debattinnlegg som ble det aller mest leste av alt vi publiserte i Kifinfos nyhetsmagasin i fjor.

Førsteamanuensen fra Høgskolen i Innlandet skriver om det han mener er tiltak som diskriminerer mellom ulike flyktninggrupper ved universiteter og høgskoler.

Les Abamosas innlegg: Diskriminerende tiltak på universiteter og høgskoler

De mest leste ressurssidene

På Kifinfo er både nyhetssaker og ressurssider godt lest.

Her er de fem mest leste ressurssidene:

  1. Statistikk om kjønnsbalanse og mangfold
  2. Handlingsplaner for likestilling og mangfold
  3. Om Kif-komiteen
  4. Tiltak for kjønnsbalanse
  5. Tiltak for etnisk mangfold