Si din mening om EUs forskningspolitikk

Frem til 20. mai kan alle komme med respons til EUs nye satsing på forskning og innovasjon. Kanskje blir det store endringer, også knyttet til likestilling og kjønnsbalanse?

Ønsker motstanden velkommen

Likestillingsarbeidere må ikke vike unna konflikter og vanskelige spørsmål. Det er disse som får oss til å tenke utenfor de faste rammene og følge nye retninger. Det mener den australske professoren Carol Bacchi.

Utfordrer familievennlig arbeidskultur

Hva skjer med den norske modellen i møtet med internasjonal arbeidslivskultur? Klarer vi å holde fast på et familievennlig arbeidsliv, der en ikke må velge mellom barn og karriere?

Ikkje så utradisjonelle?

Mannlege sjukepleiarstudentar har mykje av den same innstillinga til jobb og familie som menn på det svært mannsdominerte ingeniørstudiet. Dei er ikkje utradisjonelle menn, dei er menn som har gjort eit utradisjonelt val.

Utan kvinner i styret

Fem av dei 14 sentra for forskingsdrive innovasjon har ingen kvinner i styret.

Mer likestilling internasjonalt

En ny svensk rapport viser at det går mot økt grad av likestilling ved universitetene – i hvert fall i deler av verden. Og Norge kommer bra ut.

Vil belønne gode resultater

En likestillingsbonus på 50 millioner svenske kroner hvert år til høgskoler og universiteter som klarer å bli mer likestilte. Det er ett av tiltakene den svenske Delegationen för jämställdhet i högskolan foreslår i sin sluttrapport.

Tromsø i toppen

Universitetet i Tromsø satser friskt for å få flere kvinner i toppstillinger. For første gang ligger de nå helt i tet når det gjelder andelen kvinnelige professorer. I løpet av de neste tre årene skal andelen ytterligere fem prosent opp.

Krev betre statistikk

– Utan grundigare statistikk er det vanskeleg å vurdere om politiske tiltak har den ønska effekten, seier Ernst Kristiansen i Kif-komiteen.

Langt fra likestilt i EUs 7. rammeprogram

Glasstaket over Europas kvinnelige forskere er intakt. Det konstaterer ekspertgruppa som står bak midtveisevalueringen av EUs 7. rammeprogram. "EU-kommisjonen kan gjøre mer for å øke deltakelsen av kvinner i rammeprogrammet og bør utvise lederskap på dette området," skriver panelet i rapporten.

– En flott prestasjon!

Marcela Linkóva fra National Contact Centre for Women and Science i Tsjekkia er imponert over Talent at stake, den nye publikasjonen fra Kif-komiteen. Hun er ikke alene.