Resultater fra innhold

En ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet viser at historiefaget fremdeles er svært mannsdominert. En konservativ fagkultur og manglende vilje til å problematisere mannsdominansen i faget får mye av skylden.

09. april 2013

Den nye forskningsmeldingen beskriver manglende kjønnsbalanse i forskningssektoren, men det eneste forslaget til handling er å be Kif-komiteen om råd. Det skal de få.

22. mars 2013

8. mars la regjeringen fram forskningsmeldingen. Den lover dårlig for rekrutteringen av kvinnelige forskere, mener Høyre.

20. mars 2013

BALANSE-programmet har som mål å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

11. mars 2013

På Universitetet i Bergen er likestilling et viktig tema i rektorvalgkampen for kandidat Kuvvet Atakan og hans lag.

08. mars 2013

Kjønnsspørsmålet har fått et reelt gjennombrudd i forhandlingene om EUs fremtidige forskningspolitikk, Horisont 2020. Europaparlamentet går lengst i sine krav om likestilling og kjønnsperspektiv i forskningen. I vårens forhandlinger blir det avgjort om parlamentet får med seg regjeringene.

07. mars 2013

13 kvinnelege stipendiatar ved Det juridiske fakultet har klaga inn Universitetet i Oslo til Likestillings- og diskrimineringsombodet for kjønnsdiskriminering ved foreldrepermisjon. No er universitetet på glid til å endre praksis.

28. februar 2013

Det er den klare oppfordringen fra administrerende direktør Kari Nygaard. På Norsk institutt for luftforskning har det gitt gode resultater.

27. februar 2013

– For ledere på universitetene er det mange målsetninger. Hvordan skal vi da prioritere likestilling? Det spør avdelingsleder Nina Køpke Vøllestad.

18. februar 2013

Europakommisjonen inviterer forskere til å delta i rådgivende grupper i det nye forskningsprogrammet Horisont 2020.

08. februar 2013

En professor er ikke det samme overalt. Forskjellige fagmiljøer har ulike regler for opprykk til professor, men Kunnskapsdepartementet har ingen planer om å lage nye felles kriterier. 

31. januar 2013

Likestillingsprisen ble i går delt ut for sjette år på rad, og vinneren av prisen på to millioner kroner er Universitetet for miljø- og biovitenskap.

16. januar 2013

Forskningssektoren er entydig i synet om at Kif-komiteen bør fortsette. Komiteens avsluttende rapport viser at det fortsatt er store områder å ta tak i.

09. januar 2013

Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge ny doktorgrad. I grupper som består av kvinner og menn er en androgyn lederstil best egnet til å oppnå et klima for innovasjon.

20. desember 2012

Praksisen for hva som skal til for å få opprykk til professor varierer fra fag til fag, og de overordnede reglene er uklare. Men i matematikk, naturvitenskap og teknologi har de nå nye, felles kriterier.

19. desember 2012

I februar går det åttende nettverksmøtet for likestillingsarbeidere av stabelen. Denne gang handler det om å skape bedre rammer for likestillingsarbeidet – og likestillingsarbeideren.

07. desember 2012

Skal du lykkes som forsker, må familien nedprioriteres. Det kommer fram i en fersk svensk rapport. Den samme trenden ser vi i Norge.

29. november 2012

Etterlysningen kom fra leder av Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde, i et innlegg på den årlige svenske likestillingskonferansen i Stockholm nylig.

23. november 2012

SINTEF synes det er positivt, både for arbeidsmiljøet og det faglige miljøet, å spørre om seksuell trakassering i medarbeiderundersøkelser.

20. november 2012

Ti medisiner ble trukket fra det amerikanske markedet mellom 1997 og 2000 fordi de hadde livstruende bivirkninger. Hadde forskerne integrert kjønnsperspektivet hadde de spart mye penger, ifølge amerikansk professor. 

13. november 2012