Dette er Kif-komiteen og kifinfo

Kifinfo er for deg som søker informasjon om, jobber med og er opptatt av likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og utdanningssektoren. Nettstedet ble lansert i mai 2005, og drives på oppdrag for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant ansatte og i forskningen.

Komiteens leder tar opp strategiske spørsmål om kjønnsbalanse og mangfold i forskning.


Curt Rice (Foto: Sonja Balci / HiOA)

Curt Rice, komitéleder

Rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

E-post: curt.rice@hioa.no

Twitter: @curtrice

 


 

Se de andre medlemmene i Kif-komiteen

Sekretariatet for Kif-komiteen er hos Universitets- og høgskolerådet. De gir råd til institusjoner, arrangerer seminarer og driver politisk pådriverarbeid. 

Ta kontakt:


Ella Ghosh (Foto: Beate Sletvold Øistad)

Ella Ghosh

Seniorrådgiver

E-post: ella.ghosh@uhr.no

Twitter: @Ghost_Ella

94 17 10 47Heidi Holt Zachariassen (Foto: Kristin Aukland)

Heidi Holt Zachariassen

Seniorrådgiver

E-post: heidi.holt.zachariassen@uhr.no

Twitter: @ZachariassenH

92 45 66 46

Heidi er Kif-komiteens representant i et av Gender actions rådgivende styrer. Gender action er finansiert gjennom EUs Horisont 2020. Prosjektets mål er å øke kompetansen på kjønnslikestilling.


Nettredaksjonen til Kifinfo drives hos Kilden kjønnsforskning.no. Kifinfo formidler nyheter, forskning, tiltak og verktøy knyttet til kjønnsbalanse og mangfold i forskning, på oppdrag fra Kif-komiteen.

E-post: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Twitter: @kifinfo

Facebook: @kifinfo.noKristin Aukland. (Foto: Ragnhild Fjellro)

Kristin Aukland

Seniorrådgiver

ka@kilden.forskningsradet.no

22 03 80 86

 

 


Hannah Christin Lerfaldet

Konsulent

hcl@kilden.forskningsradet.no

Mandat

Les mandatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) for perioden 2018-2021: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)