Handlingsplaner for likestilling og mangfold

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver.

Her er en oversikt over handlingsplaner for likestilling og mangfold ved alle universitet og høgskoler i Norge som er medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet. Oversikten inneholder handlingsplaner som finnes tilgjengelig på nett, og lenkene viser direkte til handlingsplanene eller til institusjonenes nettsider om likestilling og mangfold.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse 2014-2016

Universitetet i Agder
Likestilling og integrering - Handlingsplan for UiA 2016-2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2015-2017

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Handlingsplan for likestilling 2015-2020

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2015-2016 (.pdf)

Det teologiske Menighetsfakultetet
Handlingsplan for kjønnslikestilling (.pdf)

Handelshøyskolen BI
(Mangler oppdatert handlingsplan)

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Norges Handelshøyskole
Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger

Norges idrettshøgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Norges idrettshøgskole 2016-2020 (.pdf)

Norges musikkhøgskole
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2013-2017 (.pdf)

VID vitenskapelige høgskole (VID)

Akkrediterte høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole

Dronning Mauds minne høgskole for barnehagelærerutdanning
Likestilling og mangfold

Forsvarets etterretningshøgskole
Handlingsplan for likestilling 2015-2017 - Forsvarets høgskole (.pdf)

Forsvarets høgskole
Handlingsplan for likestilling 2015-2017 - Forsvarets høgskole (.pdf)

Høgskolen Diakonova

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus
Handlingsplan for mangfold 2014-2016

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Østfold
Handlingsplan for likestilling og likebehandling ved HiØ - 2013

Høgskulen i Volda
Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020

Høgskulen på Vestlandet

Høyskolen Kristiania

Lovisenberg Diakonale Høgskole

NLA Høgskolen
(Mangler oppdatert handlingsplan)

Politihøgskolen
(Har ingen egen handlingsplan, men følger Politidirektoratets plan for mangfoldsarbeidet)

Sámi allaskuvla / Samisk høgskole
Dásseárvodoaibmaplána 2014-2016 (samisk, pdf)

Sjøkrigsskolen
Handlingsplan for likestilling 2015-2017 - Forsvarets høgskole (.pdf) 

Westerdals Oslo ACT

Kunsthøgskole

Kunsthøgskolen i Oslo
 

Tiltaksplaner mot seksuell trakassering

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
Seksuell trakassering – Maktmisbruk vi ikke tolererer

Universitetet i Agder
Tiltaksplan mot plagsom seksuell oppmerksomhet ved Høgskolen i Agder (word)

Universitetet i Bergen
Trakassert?

Universitetet i Oslo
Uønsket seksuell oppmerksomhet / seksuell trakassering

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Seksuell trakassering

Det teologiske Menighetsfakultetet
Handlingsplan mot trakassering (for ansatte, pdf)
Handlingsplan mot trakassering (for studenter, pdf)

Høgskolen Diakonova
Handlingsplan mot seksuell trakassering (word)

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Seksuell trakassering

Høgskolen Betanien
Retningslinjer ved seksuell trakassering

Misjonshøgskolen
Tiltaksplan mot seksuell trakassering ved Misjonshøgskolen

NLA Høgskolen
Handlingsplan mot seksuell trakassering

Norges Handelshøyskole
Tiltak mot seksuell trakassering

Norges idrettshøgskole
Varsling av uønskede forhold

Diakonhjemmet høgskole
Prosedyre for håndtering av saker om uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet ved Diakonhjemmet Høgskole
Tiltaksplan mot uønsket og/eller plagsom seksuell oppmerksomhet ved Diakonhjemmet Høgskole

Høgskolen i Østfold
Tiltak mot seksuell trakassering

Ta kontakt!

Mangler handlingsplanen for din institusjon? Send oss en e-post med lenke: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Aktivitetsplikt

Få konkrete hjelpemidler i arbeidet for en likestilt personalpolitikk i Likestillings- og diskrimineringsombudets håndbok, og les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les også deres notat om hvordan arbeidsgivere kan rapportere på tiltak for likestilling.

Se også:

Håndbok for universitets-, høyskolesektoren og forskningsinstituttsektoren

Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten

Slik kan arbeidsgivere rapportere på tiltak for likestilling