Handlingsplaner for likestilling og mangfold

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver.

Her er en oversikt over handlingsplaner for likestilling og mangfold ved alle universitet og høgskoler i Norge som er medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet. Oversikten inneholder handlingsplaner som finnes tilgjengelig på nett, og lenkene viser direkte til handlingsplanene eller til institusjonenes nettsider om likestilling og mangfold.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
(Ny handlingsplan vedtas oktober 2017)

Universitetet i Agder
Likestilling og integrering - Handlingsplan for UiA 2016-2020

Universitetet i Bergen
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017-2020 og: policydokument
Handlingsplan for mangfold og inkludering

Universitetet i Oslo
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2015-2017

Universitetet i Stavanger
Fire tiltakspakker

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Plan for likestilling mellom kjønnene 2015-2020

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018 (.pdf)

Det teologiske Menighetsfakultetet
Handlingsplan for kjønnslikestilling (.pdf)

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
(Ny handlingsplan i november 2017)

Norges Handelshøyskole
Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger

Norges idrettshøgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Norges idrettshøgskole 2016-2020 (.pdf)

Norges musikkhøgskole
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2013-2017 (.pdf)

VID vitenskapelige høgskole (VID)
(Handlingsplan for likestilling og mangfold kommer i 2018)

Akkrediterte høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole

Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning
Likestilling og mangfold

Forsvarets etterretningshøgskole
Handlingsplan for likestilling 2015-2017 - Forsvarets høgskole (.pdf)

Forsvarets høgskole
Handlingsplan for likestilling 2015-2017 - Forsvarets høgskole (.pdf)

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Oslo og Akershus
Handlingsplan for mangfold 2017-19

Høgskolen i Sørøst-Norge
Handlingsplan for likestilling og inkludering 2017-2021

Høgskolen i Østfold

Høgskulen i Volda
Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020

Høgskulen på Vestlandet
(Handlingsplan for mangfold og likestilling kommer i 2018)

Høyskolen Diakonova

Høyskolen Kristiania

Lovisenberg Diakonale Høgskole

NLA Høgskolen

Politihøgskolen
(Handlingsplan for mangfold og likestilling kommer i 2018)

Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

Westerdals Oslo ACT

Kunsthøgskole

Kunsthøgskolen i Oslo
 

Tiltaksplaner mot seksuell trakassering

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
Seksuell trakassering – Maktmisbruk vi ikke tolererer

Universitetet i Agder
Tiltaksplan mot plagsom seksuell oppmerksomhet ved Høgskolen i Agder (word)

Universitetet i Bergen
Trakassert?

Universitetet i Oslo
Uønsket seksuell oppmerksomhet / seksuell trakassering

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Seksuell trakassering

Det teologiske Menighetsfakultetet
Handlingsplan mot trakassering (for ansatte, pdf)
Handlingsplan mot trakassering (for studenter, pdf)

Høgskulen på Vestlandet
Uønsket seksuell opmerksomhet - trakassering

Høgskolen Diakonova
Handlingsplan mot seksuell trakassering (word)

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Seksuell trakassering

Høgskolen Betanien
Retningslinjer ved seksuell trakassering

Misjonshøgskolen
Tiltaksplan mot seksuell trakassering ved Misjonshøgskolen

NLA Høgskolen
Handlingsplan mot seksuell trakassering

Norges Handelshøyskole
Tiltak mot seksuell trakassering

Norges idrettshøgskole
Varsling av uønskede forhold

Diakonhjemmet høgskole
Prosedyre for håndtering av saker om uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet ved Diakonhjemmet Høgskole
Tiltaksplan mot uønsket og/eller plagsom seksuell oppmerksomhet ved Diakonhjemmet Høgskole

Høgskolen i Østfold
Seksuell trakassering: retningslinjer

Ta kontakt!

Mangler handlingsplanen for din institusjon? Send oss en e-post med lenke: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Aktivitetsplikt

Få konkrete hjelpemidler i arbeidet for en likestilt personalpolitikk i Likestillings- og diskrimineringsombudets håndbok, og les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les også deres notat om hvordan arbeidsgivere kan rapportere på tiltak for likestilling.

Se også:
Håndbok for universitets-, høyskolesektoren og forskningsinstituttsektoren

Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten

Slik kan arbeidsgivere rapportere på tiltak for likestilling