Handlingsplaner for likestilling og mangfold

Alle offentlige virksomheter er ved lov pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mangfold som arbeidsgivere og som myndighetsutøvere. Virksomheten skal årlig redegjøre for sin innsats for likestilling og mangfold som arbeidsgiver.

Her er en oversikt over handlingsplaner for likestilling og mangfold ved alle universiteter og høgskoler i Norge som er medlemsinstitusjoner i Universitets- og høgskolerådet. I november 2018 er det 33 medlemmer.

Oversikten inneholder handlingsplaner som finnes tilgjengelig på nett, og lenkene viser direkte til handlingsplanene eller til institusjonenes nettsider om likestilling og mangfold.

Universiteter

Nord universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Handlingsplan ved NMBU 2018-2021

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
NTNUs Handlingsplan for likestilling og mangfold 2018-2021

OsloMet – storbyuniversitetet
Handlingsplan for mangfold 2017-19

Universitetet i Agder
Likestilling og integrering - Handlingsplan for UiA 2016-2020

Universitetet i Bergen
Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2017-2020 og: policydokument
Handlingsplan for mangfold og inkludering

Universitetet i Oslo
Handlingsplan for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold 2018-2020

Universitetet i Stavanger
Fire tiltakspakker

Universitetet i Sørøst-Norge
Handlingsplan for likestilling og inkludering 2017-2021

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Plan for likestilling mellom kjønnene 2015-2020

Vitenskapelige høgskoler

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO
Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2018 (.pdf)

Det teologiske Menighetsfakultetet

Handelshøyskolen BI

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Handlingsplan for likestilling

Kunsthøgskolen i Oslo

Norges Handelshøyskole
Handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger

Norges idrettshøgskole
Handlingsplan for likestilling og mangfold ved Norges idrettshøgskole 2016-2020 (.pdf)

Norges musikkhøgskole

VID vitenskapelige høgskole (VID)
(Handlingsplan for likestilling og mangfold kommer i 2018)

Akkrediterte høgskoler

Ansgar Teologiske Høgskole

Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning
Handlingsplan for likestilling og mangfold

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Forsvarets etterretningshøgskole

Forsvarets høgskole

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Østfold
Handlingsplan for likestilling og mangfold (2019-2022)

Høgskulen i Volda
Handlingsplan for likestilling og mangfald 2016-2020

Høgskulen på Vestlandet
(Handlingsplan for mangfold og likestilling kommer i 2019)

Høyskolen Kristiania

Lovisenberg Diakonale Høgskole

NLA Høgskolen

Politihøgskolen
Overordnet handlingsplan for mangfoldsarbeidet ved Politihøgskolen 2018-2022

Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

 

Se også handlingsplaner mot seksuell trakassering.

Ta kontakt!

Mangler handlingsplanen for din institusjon? Send oss en e-post med lenke: kifinfo@kilden.forskningsradet.no

Aktivitetsplikt

Få konkrete hjelpemidler i arbeidet for en likestilt personalpolitikk i Likestillings- og diskrimineringsombudets håndbok, og les mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten. Les også deres notat om hvordan arbeidsgivere kan rapportere på tiltak for likestilling.

Se også:
Håndbok for universitets-, høyskolesektoren og forskningsinstituttsektoren

Veileder for arbeidslivet i aktivitets- og rapporteringsplikten

Slik kan arbeidsgivere rapportere på tiltak for likestilling