Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018-2021


Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2018-2021. (Foto: Benjamin A. Ward/HiOA)

Kif-komiteen jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren i Norge. Mangfold er i den nåværende perioden definert som etnisk mangfold. Formålet med komiteens arbeid er todelt:

  1. Bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte i forskningssektoren.
  2. Arbeid med mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Les hele Kif-komiteens mandat

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2018 til og med 31. desember 2021.

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2018-2021:

Professor Curt Rice, OsloMet – storbyuniversitetet, leder
Professor Ingrid Guldvik, Høgskolen i Innlandet
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Professor Øystein Gullvåg Holter, Universitetet i Oslo
Dosent Hilde Synnøve Blix, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Seniorforsker Tove Håpnes, SINTEF
Direktør Lars Andresen, Norges geotekniske institutt
Seksjonsleder Kofitsyo Sewornu Cudjoe, Veterinærinstituttet
Forsker II Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
Avdelingsdirektør Marianne Jensen, Norges forskningsråd
Student Ingvild Leren Stensrud, Universitetet i Oslo
Student Aleksander Martin Gjøsæter, Universitetet i Bergen

Varamedlemmer:

Professor Ragnhild Hennum, Universitetet i Oslo
Førsteamanuensis Torjer Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Divisjonsdirektør Camilla Røsjø, Nofima
Avdelingsdirektør Frode Georgsen, Norges forskningsråd
Student Stine Katinka Andersen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

I tillegg har Kilden kjønnsforskning.no en observatør i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2021. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år. Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Nye medlemmer:

Gunnlaug Daugstad (medlem) og Johannes Waage Løvhaug (varamedlem) erstatter Marianne Jensen (medlem) og Frode Georgsen (varamedlem), alle fra Forskningsrådet, f.o.m. november 2019.

Ingeborg Palm Helland erstatter Lars Andresen f.o.m. mars 2019.

Se oversikten over alle medlemmene i Kif-komiteen.

Les: Ny komité for kjønnsbalanse og mangfold er klar

Kontaktopplysninger

Kif-komiteens sekretariat kan nås på e-post og telefon:
Ella Ghosh: ella.ghosh@uhr.no
94 17 10 47

Heidi Holt Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
92 45 66 46

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Stortorvet 2 (5. etg.)
0155 Oslo

Dette er Kif-komiteen og kifinfo

Tidligere komiteer

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

I august 2014 endret Kif-komiteen navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).

Les om de fire foregående komiteene: den første fra 2004 til 2007, andre fra 2007 til 2010, tredje fra 2010 til 2013 og den fjerde fra 2014 til 2017.