Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)


Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2014-2017. (Foto: Sonja Balci / HiOA)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

For perioden 10. mars 2014 til og med 31. desember 2017 utvider Kunnskapsdepartementet komiteen gjennom å oppneve to nye representanter og én ny vararepresentant. I tillegg ble ytterligere én studentrepresentant oppnevnt.

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014-2017:

Professor Curt Rice, leder, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Professor Ingrid Guldvik, nestleder, dekan ved Høgskolen i Lillehammer
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dosent Synnøve Hofseth Almås, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning (gjenoppnevning)
Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (gjenoppnevning)
Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo
Dr. Silvija Seres, TechnoRocks
Student Johanne Vaagland, Leder for Studentparlamentet, Universitetet i Bergen
Student Stian Skaalbones, mastergradsstudent i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer:

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Nord universitet
Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap
Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd
Student Heidi Bang, forskning- og likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget, Studentparlamentet, Universitetet i Oslo

En representant fra Kilden kjønnsforskning.no og en representant fra Kunnskapsdepartementet, er observatører i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2017. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år. Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Kontaktopplysninger

Kif-komiteens sekretariat kan nås på e-post og telefon:
Ella Ghosh: ella.ghosh@uhr.no
97 60 55 48

Heidi Holt Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
92 45 66 46

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Stortorvet 2 (5. etg.)
0155 Oslo

Tidligere komiteer

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

I august 2014 endret den fjerde komiteen navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif),

Her kan du lese om de tre foregående komiteene, den første fra 2004 til 2007, den andre fra 2007 til 2010 og den tredje fra 2010 til 2013.