Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)


Curt Rice er leder av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning 2014-2017. (Foto: Sonja Balci / HiOA)

Kif-komiteen jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren i Norge. Mangfold er i den nåværende perioden definert som etnisk mangfold. Formålet med komiteens arbeid er todelt:

  1. Bidra til kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte i forskningssektoren.
  2. Arbeid med mangfoldsperspektiver, deriblant kjønnsperspektiver, i forskning.

Les hele Kif-komiteens mandat

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

For perioden 10. mars 2014 til og med 31. desember 2017 utvidet Kunnskapsdepartementet komiteen gjennom å velge to nye representanter og én ny vararepresentant. I tillegg oppnevnte komiteen ytterligere én studentrepresentant.

Medlemmer av Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) 2014-2017:

Professor Curt Rice, leder, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Professor Ingrid Guldvik, nestleder, dekan ved Høgskolen i Lillehammer
Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dosent Synnøve Hofseth Almås, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning (gjenoppnevning)
Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab
Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd (gjenoppnevning)
Professor Mahmood Reza Amiri Moghadam, Universitetet i Oslo
Dr. Silvija Seres, TechnoRocks
Student Johanne Vaagland, Leder for Studentparlamentet, Universitetet i Bergen
Student Stian Skaalbones, mastergradsstudent i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Varamedlemmer:

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Nord universitet
Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for bioøkonomi
Forsker II Sevil Sümer, Uni Research Rokkansenteret
Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd
Student Heidi Bang, forskning- og likestillingsansvarlig i arbeidsutvalget, Studentparlamentet, Universitetet i Oslo

En representant fra Kilden kjønnsforskning.no samt en representant fra Kunnskapsdepartementet er observatører i komiteen.

Funksjonstiden varer til 31.12.2017. Studentorganisasjonenes representanter er oppnevnt for ett år. Sekretariatet for komiteen er lagt til Universitets- og høgskolerådet.

Kontaktopplysninger

Kif-komiteens sekretariat kan nås på e-post og telefon:
Ella Ghosh: ella.ghosh@uhr.no
97 60 55 48

Heidi Holt Zachariassen: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
92 45 66 46

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Stortorvet 2 (5. etg.)
0155 Oslo

Dette er Kif-komiteen og kifinfo

Tidligere komiteer

Komité for integreringstiltak – Kvinner i forskning begynte sitt arbeid i 2004, og endret i 2010 navnet til Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

I august 2014 endret den fjerde komiteen navn til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif),

Les om de tre foregående komiteene: den første fra 2004 til 2007, den andre fra 2007 til 2010 og den tredje fra 2010 til 2013.