Medlemmer 2018-2021

Følgende personer er medlemmer i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) i perioden 01.01.2018 til 31.12.2021:


(Foto: Benjamin A. Ward / HiOA)

Curt Rice

Komitéleder
Professor i språkvitenskap
Rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet
Pb 4 St. Olavs plass
0130 Oslo
E-post: curt.rice@hioa.no
Telefon: 46 41 46 35
Hjemmeside(Foto: Gro Vasbotten)

Ingrid Guldvik

Professor i statsvitenskap
Dekan på Avdeling for pedagogikk og sosialfag
Høgskolen i Innlandet
Postboks 952
2604 Lillehammer
E-post: ingrid.guldvik@inn.no
Telefon: 61 28 80 59
Hjemmeside(Foto: NTNU)

Tor Grande

Professor og prodekan for forskning og innovasjon
NTNU
7491 Trondheim
E-post: grande@ntnu.no
Telefon: 73 59 40 84 / 97 61 69 18
Hjemmeside(Foto: UiO)

Øystein Gullvåg Holter

Professor
Universitetet i Oslo
Postboks 1040
0373 Oslo
E-post: o.g.holter@stk.uio.no
Telefon: 22 85 89 53
Hjemmeside(Foto: UiT)

Hilde Synnøve Blix

Dosent
Det kunstfaglige fakultet - Musikkonservatoriet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
9037 Tromsø
E-post: hilde.blix@uit.no
Telefon: 77 66 05 32
Hjemmeside(Foto: Sintef)

Tove Håpnes

Etikkombud
SINTEF
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim
E-post: Tove.Hapnes@sintef.no
Telefon: 93 03 25 13
Hjemmeside(Foto: I. N. Pettersen)

Ingeborg Palm Helland

Forskningssjef
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim
E-post: ingeborg.helland@nina.no
Telefon: 97 65 48 20
Hjemmeside(Foto: Veterinærinstituttet)

Kofitsyo Sewornu Cudjoe

Seksjonsleder
Veterinærinstituttet
Ullevålsveien 68
Pb 750 Sentrum
0106 Oslo
E-post: kofitsyo.cudjoe@vetinst.no
Telefon: 95 08 47 12
Hjemmeside(Foto: Institutt for samfunnsforskning)

Julia Orupabo

Forsker II
Institutt for samfunnsforskning
Postboks 3233 Elisenberg
0208 Oslo
E-post: julia.orupabo@samfunnsforskning.no
Telefon: 97 66 67 87
Hjemmeside(Foto: Forskningsrådet)

Marianne Jensen

Avdelingsdirektør
Divisjon for samfunn og helse
Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 Lysaker
E-post: mj@forskningsradet.no
Telefon: 95 20 35 99
Hjemmeside(Foto: privat)

Ingvild Leren Stensrud

Student
Universitetet i Oslo(Foto: NSO)

Aleksander Martin Gjøsæter

Student
Universitetet i Bergen
E-post: aleksander.gjoseter@uib.no
Telefon: 41 28 68 69


Varamedlemmer


(Foto: UiO)

Ragnhild Hennum

Professor
Instituttleder
Universitetet i Oslo
Postboks 6706
St. Olavs plass
0130 Oslo
E-post: r.h.hennum@jus.uio.no
Telefon: 22 85 96 12 / 97 02 21 47
Hjemmeside(Foto: UiT)

Torjer Olsen

Førsteamanuensis
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Tromsø
E-post: torjer.olsen@uit.no
Telefon: 77 64 69 12 / 41 63 82 24
Hjemmeside(Foto: Nofima)

Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Nofima
Postboks 210
1431 Ås
E-post: camilla.rosjo@nofima.no
Telefon: 64 97 03 50 / 41 32 22 00
Hjemmeside(Foto: Forskningsrådet)

Frode Georgsen

Avdelingsdirektør
Norges forskningsråd
Postboks 564
1327 Lysaker
E-post: fge@forskningsradet.no
Telefon: 90 96 25 95
Hjemmeside(Foto: Anine Klepp)

Stine Katinka Andersen

Student
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet


Observatør


(Foto: Ida Irene Bergstrøm

Linda Marie Rustad

Direktør
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo
E-post: post@kilden.forskningsradet.no
Telefon: 22 03 80 80
Hjemmeside


Sekretariat


(Foto: Kristin Aukland)

Ella Ghosh

Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Stortorget 2
0155 Oslo
E-post: ella.ghosh@uhr.no
Telefon: 94 17 10 47
Hjemmeside (Foto: Kristin Aukland)

Heidi Holt Zachariassen

Seniorrådgiver
Universitets- og høgskolerådet
Stortorget 2
0155 Oslo
E-post: heidi.holt.zachariassen@uhr.no
Telefon: 92 45 66 46
Hjemmeside

Mandat

Les mandatet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) for perioden 2018-2021: Mandat for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)