Kronikk:

Likestilling eller mangfold – ja takk, begge deler

Likestilling er fortsatt en av de viktigste utfordringene for universiteter og høgskoler i Norge, som i det fleste andre land i verden. Selv om det går sakte, for sakte mener mange med meg, så ser jeg tegn som gjør meg optimistisk for likestilling i framtiden, skriver Tor Grande.

Torjer Olsen: En inkluderende veiviser

Torjer Olsen er professor i urfolksforskning, leder for samiske studier og feminist. Han ønsker seg mer kjønn inn i urfolksforskning og mer forskning på samiske temaer i kjønnsforskningen.

– Likestilling kommer til å lønne seg

Kravet om en handlingsplan for likestilling når man søker forskningsmidler, kan bidra til å endre universiteter og høgskoler, mener likestillingsrådgiver.

Kronikk:

Ønsker mangfold, men velger eksellense

Hvorfor er det så få kvinnelige professorer i likestillingslandet Norge? Tidspunktet for når hensyn om likestilling og mangfold trekkes inn i ansettelsesprosessen er avgjørende, skriver Julia Orupabo, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og medlem i Kif-komiteen.