Mest lest i 2021

Forskere i skvis etter koronapandemien, internasjonalisering og en ny filmserie om handlingsplaner for likestilling var blant fjorårets toppsaker på Kifinfo.

Tidsbruksundersøkelsen 2021:

Utenlandske forskere jobber mest

Og utenlandske kvinnelige professorer aller mest i norsk akademia. Å jobbe mye kan handle om press, men også om egne ønsker, ansvarsfølelse og motivasjon, hevder forskere.

Kronikk:

Kvinner diskrimineres fortsatt gjennom hele karrieren

Når det gjelder både kjønn og mangfold, er vi alle nødt til å ta inn over oss at vi diskriminerer uten å ha et bevisst forhold til det, skriver Curt Rice, avtroppende leder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Også menn møter barrierer i akademia

Kvinner blir oftere faglig nedvurdert, savner rollemodeller, mangler nettverk og har større omsorgsbyrde enn mannlige akademikere. Én av tre som opplever slike problemer er menn, men dette er lite forsket på, ifølge Lotta Snickare.

– Mangfold er drivkraften i akademia

– Når jeg mener at forskningen utfordrer nye sannheter, så er det avgjørende at vi får flere perspektiver. Da må vi først ha mangfold, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.