Kif-komiteen med klar oppfordring til Universitets- og høgskolerådet

Omfanget av seksuell trakassering i akademia må undersøkes hvert fjerde år. Det har Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning ment lenge, og nå kommer de med en skriftlig oppfordring.

Sunniva Whittaker er styreleder i Universitets- og høgskolerådet og rektor ved Universitetet i Agder.

Sunniva Whittaker er styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved Universitetet i Agder. UHR har nå fått en utfordring i fanget. (Foto: Jon-Petter Thorsen-Aptum)

Den første – og hittil eneste – nasjonale kartleggingen av trakassering og mobbing ved universiteter og høgskoler kom i 2019. Flere har tatt til orde for at dette må undersøkes på nytt.

Ragnhild Hennum, dekan ved Universitetet i Oslo og leder i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), har foreslått faste kartlegginger. Det gjorde hun senest da hun i vår deltok på innspillsmøtet til departementets arbeid med en ny stortingsmelding om seksuell trakassering.

Les: Vil ha jevnlige undersøkelser av seksuell trakassering

Nå har Kif-komiteen sendt en skriftlig oppfordring til Sunniva Whittaker, som styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR) og rektor ved Universitetet i Agder.

Ragnhild Hennum er leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning og dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. (Foto: UiO)

Bør ta initiativ til ny kartlegging

I brevet som Kif-komiteen har skrevet til Whittaker, ber de UHR ta initiativ til kartleggingen. Komiteen understreker behovet for oppdatert kunnskap og status på området.

Kif-komiteen mener også det er viktig at universitets- og høgskolesektoren løfter både trakassering generelt og seksuell trakassering høyere opp på agendaen. En nasjonal kartlegging bør gjentas hvert fjerde-femte år, skriver de.

I tillegg retter komitéleder Hennum i brevet oppmerksomheten mot at trakassering og diskriminering kan skje i skjæringspunktet mellom flere diskrimineringsgrunnlag, for eksempel ut fra etnisitet og/eller seksuell orientering.

Kif-komiteens arbeid mot seksuell trakassering

Som en viktig del av arbeidet for kjønnsbalanse, mangfold og inkludering i forskningssektoren, har Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) lenge vært opptatt av å få på plass jevnlige, nasjonale kartlegginger av seksuell trakassering, trakassering og mobbing.

Kif-komiteen har blant annet engasjert seg i lavterskeltilbud for å behandle saker om seksuell trakassering, behovet for forskning om temaet og tatt opp seksuell trakassering på ulike seminarer.

Se flere nyhetssaker om seksuell trakassering og les om arbeidet mot seksuell trakassering