- Kjønnsforskjeller i ledelse er en myte

Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge ny doktorgrad. I grupper som består av kvinner og menn er en androgyn lederstil best egnet til å oppnå et klima for innovasjon.

Uklare regler for professoropprykk

Praksisen for hva som skal til for å få opprykk til professor varierer fra fag til fag, og de overordnede reglene er uklare. Men i matematikk, naturvitenskap og teknologi har de nå nye, felles kriterier.

Familiefiendtlig forskning

Skal du lykkes som forsker, må familien nedprioriteres. Det kommer fram i en fersk svensk rapport. Den samme trenden ser vi i Norge.

Etterlyses: modige ledere

Etterlysningen kom fra leder av Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde, i et innlegg på den årlige svenske likestillingskonferansen i Stockholm nylig.

Kjønnsløs og kostbar forskning

Ti medisiner ble trukket fra det amerikanske markedet mellom 1997 og 2000 fordi de hadde livstruende bivirkninger. Hadde forskerne integrert kjønnsperspektivet hadde de spart mye penger, ifølge amerikansk professor. 

Millioner til balanse

BALANSE blir egen post i statsbudsjettet. Det er første gang Forskningsrådets satsing for kjønnsbalanse i forskningsledelse får penger gjennom statsbudsjettet. Tildelingen er på sju millioner.

Halvorsen snur

Komité for kjønnsbalanse i forskning beholder likevel støtten.

Doble signaler fra Halvorsen

Mandatet til Komité for kjønnsbalanse i forskning utgår ved årsslutt 2013. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen gir klarsignal for ny periode for komiteen, men kutter samtidig budsjettet med 300 000 kroner.

Svarer på kritikken

Evalueringen av Norges forskningsråd viste at bare 1 av 5 prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet er kvinner. Nå mener Kunnskapsdepartementet at de har virkemidler som kan øke kvinneandelen.

Nasjonalitetsbonus for kvinner

– Kvinner i forskningsverdenen oppfattes ofte som mindre kompetente enn menn. Krysser de landegrensene blir kjønn mindre viktig, sier forsker.

Kjønn i flere fag

– Nå satser vi på mer kjønnsperspektiv i forskning og utdanning, sier prorektor Curt Rice. Etter flere års innsats med likestilling på personalområdet, er satsingen nå kommet til selve forskningen ved Universitetet i Tromsø.