Blir komité for kjønnsbalanse og mangfold

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

Kif-komiteens fulle navn blir nå Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Arbeidet med kjønn og etnisitet skal være det viktigste. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Kif går fra Komité for kjønnsbalanse i forskning til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Arbeidet med kjønn og etnisitet skal være det viktigste, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Vi har tidligere i år skrevet at en ny og større komité er på plass (Ny komité med kjønn+), og at Kif for første gang fikk økning i budsjettet (En liten seier for komiteen). Nå er også det nye mandatet på plass.

Mens de tre foregående komiteene har jobbet med likestilling og kjønnsbalanse mellom kvinner og menn i forskningssektoren, blir det enda mer omfattende oppgaver for den sittende komiteen.

Fire temaer

Oppdraget til den nye Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning kan deles inn i fire temaer:

  • Kjønnsbalanse
  • Etnisitet
  • Kjønnsperspektiver
  • Mangfoldsperspektiver

Kif skal rette arbeidet sitt både mot personale og forskningssystemet – og mot selve forskningen, og Kunnskapsdepartementet understreker at de skal prioritere arbeidet med kjønn og etnisitet.

I mandatet står det blant annet:
Komiteen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen.

Rådgiver for Kif-komiteen, Hege E. Løvbak. (Foto: Heidi Elisabeth Sandnes)

– Nå er det opp til komiteen å fortolke mandatet og lage en strategi for komitéperioden. Dette er desto viktigere nå når mandatet har blitt utvidet, sier Hege E. Løvbak, som er i sekretariatet for Kif-komiteen.

Den nye Kif-komiteen var på plass i januar, og raskt etter oppstart kom det signaler fra Kunnskapsdpartementet om at komiteens mandat skulle utvides til også å gjelde mangfold. Komiteen har rukket å ha to møter i år, og kom med sitt forslag til nytt mandat i juni.

Les mer

Den regjeringsoppnevnte Kif-komiteen ble lansert første gang i 2004, da med navnet Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning. Etter to perioder ble navnet endret til Komité for kjønnsbalanse i forskning.

Den fjerde Kif-komiteen ble oppnevnt fra 1. januar i år og skal virke ut 2017. Med nytt mandat ble det nye navnet Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif).