En liten seier for komiteen

På ti år har bevilgningen til Komité for kjønnsbalanse i forskning verken blitt oppjustert eller prisregulert. For første gang får komiteen en økning fra regjeringen.

Illustrasjonsfoto: iStockphoto

Curt Rice, leder for Kif-komiteen, er fornøyd med at komiteen for første gang får økt bevilgning. (Foto: Kristin Aukland)

– Økt bevilgning for første gang, det er vel positivt?

– Ja, jeg setter pris på at regjeringen følger opp sine økte ambisjoner for komiteen, sier Curt Rice, leder for Komité for kjønnsbalanse (Kif-komiteen).

Bevilgningen har stått på stedet hvil helt siden oppstart i 2004. Kif-komiteen har til nå fått 3 millioner kroner hvert år. For 2014 ble det søkt om litt over 5 millioner kroner.

I regjeringens tilleggsbevilgninger, som ble lagt fram i dag, står det at Kif-komiteen får 4,2 millioner kroner.

Mer å gjøre

Tidligere i år kom signalet fra Kunnskapsdepartementet om at de ønsket å utvide komiteens mandat til også å gjelde mangfold. Det er foreløpig ikke definert mer konkret, men nytt mandat vil komme på plass i løpet av de nærmeste månedene.

Komiteen er allerede utvidet med tre medlemmer, og består nå av elleve medlemmer, i tillegg til sekretariatet. Flere medlemmer og utvidet mandat betyr også større utgifter.

– Utvidelsen av Kif-komiteens mandat til også å gjelde mangfold i forskning er spennende. Dette er en stor og krevende oppgave som vi går til med stor interesse. Vi må gjøre en jobb for å finne ut hva de største og viktigste utfordringene er, og deretter utforme og foreslå tiltak for å løse disse utfordringene, sier Rice.

Mye nytt i 2014

Komiteen har mye de ønsker å oppnå. Ifølge Rice hadde det ikke vært vanskelig å ta initiativ til fornuftige og viktige tiltak som ville krevd enda flere midler.

– Utvidelsen av budsjettet vil primært gå til økte kostnader fordi komiteen har fått flere medlemmer, og til en utvidelse av sekretariatet fra 1,5 til 2 stillinger.

– Horisont 2020 stiller store krav til kjønnsperspektiver i forskning. Når dette inkluderes i en bredere forståelse av likestillingsarbeid, er det naturlig at Kif-komiteen er sterkt engasjert, som regjeringen i dag legger opp til. En del av arbeidet vårt vil være å sette søkelyset på kjønnsperspektiver i forskning og å bidra til økt kompetanse hos norske forskere på dette området. Resultatet av det kan bli både bedre forskning for samfunnet og et konkurransefortrinn for Norge i EU-sammenheng, mener Kif-lederen.

– Er det nok penger til å jobbe med det komiteen ønsker?

– Undersøkelser om ståa i sektoren når det gjelder mangfold er en uavhengig sak som kommer til å kreve en engangsfinansiering fra Kunnskapsdepartement. Dette er jeg imidlertid ikke bekymret for. I revidert budsjett ønsker departementet å bruke Kif-komiteen aktivt for å oppnå regjeringens ambisiøse målsetninger på dette området.

– Dette gir økt motivasjon til å levere så godt som vi kan, sier Rice.

– Vi må respektere at Kunnskapsdepartement har ambisjoner på mange områder. Økningen gir oss rom til å fungere på et godt nivå. Selv om det blir noen engangsutgifter utover det ordinære budsjettet på grunn av et nytt mandat, er dette nivået for det ordinære budsjettet noe vi tillater oss å være fornøyd med i 2014, avslutter han.

Fakta

Den regjeringsoppnenvte Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) ble lansert i 2004. Komiteen har årlig mottatt 3 millioner kroner i arbeidet for å støtte opp om og gi anbefalinger for likestilling i universitets-, høgskole- og forskningsinstituttsektoren.

I revidert budsjett, som ble lagt fram 14. mai 2014, får Kif-komiteen 4,2 millioner kroner. Kif-komiteen søkte opprinnelig om litt over 5 millioner kroner for 2014.

Se også