Resultater fra innhold

Hva skjer med den norske modellen i møtet med internasjonal arbeidslivskultur? Klarer vi å holde fast på et familievennlig arbeidsliv, der en ikke må velge mellom barn og karriere?

16. februar 2011

Kjønnsforskere ønsker å samarbeide med likestillingspraktikere for å sikre kvaliteten på kurs og treningsopplegg i Europa.

12. februar 2011

Mannlege sjukepleiarstudentar har mykje av den same innstillinga til jobb og familie som menn på det svært mannsdominerte ingeniørstudiet. Dei er ikkje utradisjonelle menn, dei er menn som har gjort eit utradisjonelt val.

09. februar 2011

Fem av dei 14 sentra for forskingsdrive innovasjon har ingen kvinner i styret.

08. februar 2011

En ny svensk rapport viser at det går mot økt grad av likestilling ved universitetene – i hvert fall i deler av verden. Og Norge kommer bra ut.

28. januar 2011

Bare halvparten av høgskolene i Norge har oppdaterte handlingsplaner for likestilling. Nå ber Kif-komiteen Kunnskapsdepartementet om å ta saken.

27. januar 2011

En likestillingsbonus på 50 millioner svenske kroner hvert år til høgskoler og universiteter som klarer å bli mer likestilte. Det er ett av tiltakene den svenske Delegationen för jämställdhet i högskolan foreslår i sin sluttrapport.

25. januar 2011

Universitetet i Tromsø satser friskt for å få flere kvinner i toppstillinger. For første gang ligger de nå helt i tet når det gjelder andelen kvinnelige professorer. I løpet av de neste tre årene skal andelen ytterligere fem prosent opp.

19. januar 2011

– Vi er fornøgde, for vi har jobba systematisk for dette, seier Eli Bergsvik, rektor ved Høgskolen i Bergen.

18. januar 2011
05. oktober 2011
29. april 2011
18. april 2011
19. januar 2011