Denne uka går startskuddet for et nytt EU-prosjekt for likestilling i forskning, der 26 organisasjoner fra 21 land samarbeider. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Startskuddet går for europeisk likestillingsprosjekt

Denne uka samles organisasjoner fra 21 land for å fremme likestilling i europeisk forskningspolitikk.
08. juni 2022

GENDERACTIONplus er navnet på det nye prosjektet, finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horisont Europa. (Mer om prosjektet i faktaboks.)

Målet med GENDERACTIONplus er å bidra til kjønnslikestilling i hele det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA). Det skriver det tsjekkiske vitenskapsinstituttet som organiserer oppstartsmøtet i en pressemelding mandag.

Mer likestilling på fem områder

Temaene for likestillingsprosjektet spenner bredt fra trakassering og interseksjonalitet i akademia, kjønnsperspektiver i forskning, til å vurdere handlingsplaner og tiltak for likestilling. Disse arbeidsområdene støtter opp om satsingen på likestilling i en ny politikkagenda for ERA (ERA Policy Agenda 2022–24).

De fem områdene er:

  1. interseksjonalitet og inkludering
  2. kjønnsbasert vold i akademia
  3. kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon
  4. monitorere likestillingstiltak og utvikle indikatorer
  5. utvikle et system for å monitorere og evaluere handlingsplaner for likestilling (gender equality plans, GEPs)

De 26 organisasjonene som deltar, består både av representanter fra nasjonale myndigheter og fra forskningsfinansierende myndigheter (forskningsråd) fra til sammen 21 land.

Norske deltakere i prosjektet

Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh fra Kif-sekretariatet deltar på oppstartsmøtet for prosjektet. (Foto: Privat)

GENDERACTIONplus startet 1. juni i år, og på oppstartsmøtet i Tsjekkia denne uka deltar tre aktører fra Norge: Norges forskningsråd, Kilden kjønnsforskning.no, som er et kunnskapssenter og en faglig uavhengig avdeling i Forskningsrådet, og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen).

I prosjektet skal Kif-komiteen lede arbeidet med interseksjonalitet og inkludering. Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh fra Kif-sekretariatet koordinerer arbeidet, mens komitémedlemmene Ronald Mayora Synnes, Julia Orupabo og Yan Zhao deltar i en ressursgruppe.

De skal både analysere begrepet interseksjonalitet, lage en oversikt over hvilke land som jobber interseksjonelt med å fremme menn og kvinner i forskning samt gjennomgå hvilke karrierestrategier ulike europeiske land bruker.

– Målet er å fremme råd om fremtidig politikk på i det europeiske forskningsområdet (ERA) som på sikt skal bidra til likestilling og mangfold i europeisk forskning, sier Heidi Holt Zachariassen.

 

Prosjektet GENDERACTIONplus

GENDERACTIONplus er finansiert gjennom EUs forskningsprogram Horisont Europa. Det er en videreføring av prosjektet GENDERACTION (2017–2021), som ble finansiert av det forrige forskningsprogrammet, Horisont 2020.

Arbeidet med GENDERACTIONplus startet 1. juni 2022 og kick-off er 8.–10. juni i Praha, Tsjekkia. Dette er et nytt prosjekt for å fremme kjønnslikestilling i det europeiske forskningsområdet, og består av 26 organisasjoner fra 21 land.

Fem hovedtemaer (vår oversettelse):

  1. interseksjonalitet og inkludering
  2. kjønnsbasert vold i akademia
  3. kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon
  4. monitorere likestillingstiltak og utvikle indikatorer
  5. utvikle et system for å monitorere og evaluere handlingsplaner for likestilling (gender equality plans, GEPs)

Les engelsk beskrivelse av de fem områdene i pressemeldingen

Les om likestilling i forskning hos EU-kommisjonen 

Mer om handlingsplaner for likestilling på våre sider

Prisen skal vise fram gode resultater for likestilling mellom kjønnene i akademia og inspirere andre, ifølge EU-kommisjonen. Den kommer i tre kategorier: inkluderende, nykommer og varig.
30. september 2022
Dersom man endrer forventningen om at de ansatte skal jobbe til alle døgnets tider, kan det få flere kvinner til teknologi, mener Gilda Seddighi.
29. september 2022
Alle er opptatt av å få flere kvinner inn på mannsdominerte studier. Men de glemmer at noe må gjøres for å få kvinner til å trives på studiet, viser en fersk masteroppgave.
23. september 2022
Det er ikke nok å ønske seg likestilling, mener forskerne bak en ny studie. Helen Peterson og Birgitta Jordansson synes at lærestedene har vært for forsiktige med å stille krav til kunnskap om likestilling.
13. september 2022
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Etterpå kan kvinner gå ut i yrke som har høgare status og løn enn typiske kvinneyrke. For gutar og helsefag er det nærmast omvendt. Det meiner Elin Glad, prosjektleiar for «Gutter og helsefag».
29. august 2022