Peker ut veien for likestillingsarbeidet

Torsdag 11. november oppsummerer Kif-komiteen fire års arbeid for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning med en konferanse.

Hva er status for kjønnsbalanse og mangfold, og hvor går veien videre? Kif-komiteen skal oppsummere fire års arbeid for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

– Kif-komiteen har i mange år spilt en sentral rolle i arbeidet for kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren, skriver Sunniva Whittaker, styreleder i Universitets- og høgskolerådet, på e-post.

Whittaker mener at Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) har vært gode på å belyse utfordringer i sektoren, og mener at flere av disse blir trukket fram på konferansen i morgen.

Kif-komiteen har valgt å trekke fram disse temaene:

  • Likestillings- og mangfoldsledelse
  • Seksuell trakassering
  • Handlingsplaner for likestilling og mangfold
  • Inkluderende innovasjon
Sunniva Whittaker er rektor ved Universitetet i Agder og styreleder for Universitets- og høgskolerådet. (Foto: UiA)

Mer om konferansen 

Peker framover

Kif-komiteen er opptatt av at konferansen ikke skal være tilbakeskuende.

– Det er en grunn til at vi sier «veien videre», vi vil peke framover, sier Ingeborg Palm Helland, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Kif-medlem og morgendagens konferansier.

Med konferansen vil Kif-komiteen ikke bare vise hva de har gjort, men finne ut hvordan Kif-komiteen skal bidra videre for sektoren framover.

Ingeborg Palm Helland er forskningssjef ved Norsk institutt for naturforskning, medlem i Kif-komiteen og konferansier. (Foto: I. N. Pettersen)

– Vi har ikke alle svarene selv. Det er en veldig mangfoldig sektor, det er regionale forskjeller, forskjell i institusjonsstørrelse, type institusjon, fagforskjeller og mye mer. Vi må lære av hverandre; one size doesn't fit all, sier hun.

– Hvorfor bør folk komme på konferansen i morgen?

– Fordi jeg tror at alle andre enn «menigheten» eller den nærmeste kjernen, blir overrasket over hva vi faktisk vet. Det er så lett å bli veldig anekdotisk når folk snakker om likestilling, men vi har faktisk statistikk og kunnskap, vi vet en del om hva som virker og hvordan tilstanden er.

– Ikke alle er klar over dette, sier Palm Helland.

Opptatt av det som rører seg i samfunnet

Palm Helland kom inn som medlem i Kif-komiteen i mars 2019. Hun ser tydelig samspillet mellom arbeidet i komiteen og hva som foregår rundt Kif-medlemmene og i samfunnet ellers.

– Vi er selvsagt opptatt av det som rører seg rundt oss, både rundt Kif-komiteen og det vi Kif-medlemmer opplever og ser i forskningssektoren, sier Palm Helland, som er morgendagens konferansier.

– Med konferansen vil vi fremheve temaer som komiteen har jobbet med de siste fire årene. Selv om vi har et bredt mandat, har vi valgt å trekke fram noen temaer.

Flere av disse temaene har Kif-komiteen jobbet med lenge, understreker Palm Helland. Det gjelder blant annet arbeidet for at universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter skal ha handlingsplaner for likestilling.

– Kif har jobbet med dette i mange år, men nå viser det seg at handlingsplaner ikke bare er noe som er kjekt å ha – nå er det noe man ha.

Palm Helland viser til kravene som nå er kommet fra både EU og Forskningsrådet, om at når offentlig sektor og forskningsorganisasjoner søker om forskningsmidler, så må de ha på plass en handlingsplan for likestilling.

– De nye kravene har bare gjort arbeidet til Kif mer aktuelt.

Les mer om de nye kravene 

Vil gi ledere ny kompetanse

Mens kravene om at forskningssektoren nå skal ha handlingsplaner er på plass, er det mange andre ting å ta tak i, påpeker Palm Helland.

– Likestillings- og mangfoldsledelse står også veldig sentralt i komiteens arbeid. Vi kommer jo ingen vei uten at ledere på alle nivåer i forskningssektoren har denne kompetansen. Dette må inngå i lederutviklingsprogrammer.

Les saken: Hva er mangfoldsledelse?

Ella Ghosh fra Kif-komiteens sekretariat. (Foto: Kristin Aukland)

Ella Ghosh fra Kif-komiteens sekretariat støtter betydningen av mangfoldsledelse.

– Vi gleder oss derfor til diskusjonen om mangfoldsledelse på konferansen. Mye positivt har skjedd, men det er mye igjen å gjøre. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Ghosh forteller at Kifs sekretariat har vært opptatt av å komme i dialog med både bestillere av lederutvikling og byråer som lager lederutviklingstiltak.

– Vi har jobbet for at relevant forskning om likestillings- og mangfoldsledelse blir kjent ved å arrangere seminarer. Sektoren er blitt mer kjønnsbalansert og mer mangfoldig, men kunnskap om mangfoldsledelse tilpasset vår sektor må videreutvikles, sier Ghosh.

Kif-komiteen har gjennomført en kartlegging, der de blant annet spurte hva forskningsinstitusjonene trenger på likestillingsfeltet. Svarene bekreftet antagelsen om at sektoren etterspør kompetanse om mangfoldsledelse tilpasset forskning og høyere utdanning, forteller Ghosh.

Mer likestilling i innovasjon

På lignende måte som at likestilling og mangfold bør ha en naturlig plass i ledelse, minner Palm Helland også om likestillingens plass i innovasjon.

– Siden innovasjon står høyt på agendaen både for EU og Norges forskningsråd, og det er en forventning om at forskningsmiljøene skal jobbe med innovasjon, så er det også viktig at likestilling og mangfold har en plass i dette.

Selv om Norge er kommet langt i arbeidet med likestilling sammenliknet med mange andre land, så ligger vi et godt stykke bak EU-landene når det gjelder andelen kvinner som arbeider med innovasjon, understreker Palm Helland.

Les saken: She figures 2018 

– Hvem er innovative, og hva kan kalles innovasjon eller er bare et nytt resultat? Dette er store spørsmål i samfunnet, og derfor heller ikke så rart at Kif-komiteen også tar det opp.

Igjen mener Palm Helland at dette viser Kif-komiteens plass i samfunnet og hvordan diskusjoner i samfunnet påvirker Kif-komiteen, og omvendt.

– Det gjør også det fjerde temaet: seksuell trakassering.

Temaet har stått på komiteens to do-liste helt siden før Kif-komiteen arrangerte seminaret, Seksuell trakassering – problemet som (ikke) finnes?, sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet i 2013.

– Arbeidet mot seksuell trakassering har lenge vært viktig for Kif-komiteen, og så kom #metoo, og med det kartlegginger fra mange deler i samfunnet, også forskningssektoren.

– Seksuell trakassering har vært høyt på agendaen i samfunnet. Og dermed også for Kif, sier Palm Helland.

Les saken: Skrikende behov for forskning på seksuell trakassering, viser ny kartlegging

– Sparringspartner heller enn en fasit

Noe av oppdraget for Kif-komiteen er at lærdommer skal gå mellom forskningsinstitusjoner og Kif og tilbake til (nye) institusjoner igjen.

– Vi i Kif-komiteen vil heller være en sparringspartner enn en fasit.

I tillegg til at Kif-komiteen drar på institusjonsbesøk i hele forskningssektoren, bistår også Kif-komiteens sekretariat med råd og veiledning, blant annet om arbeid med handlingsplaner.

– Er det noe spesielt som peker seg ut i arbeidet med likestilling og mangfold framover?

– Siden jeg jobber i instituttsektoren vil jeg selvsagt trekke fram at det er viktig å få med denne delen av sektoren også, det holder ikke bare med universiteter og høgskoler.

– Også i NINA, der jeg jobber, har vi utfordringer med kjønnsbalansen i mange stillingskategorier og vi ser at det er ting å ta tak i. Vi er ikke så veldig mangfoldige og kan ikke akkurat si at våre ansatte representerer det mangfoldet vi har i samfunnet ellers.

– Kif-komiteen har kommet tettere på forskningsinstituttene de siste årene, og det er bra, men dette må videreføres, mener Palm Helland.

Sunniva Whittaker er også opptatt av at det er mye arbeid som gjenstår:

– Jeg er sikker på at gode forslag og initiativ fra komiteen vil gjøre forskningssektoren mer likestilt og mangfoldig gjennom de neste årene.

– Det er mye viktig arbeid med kjønnsbalanse og mangfold som gjenstår, derfor spiller Kif-komiteen fortsatt en viktig rolle, mener Whittaker.

Kif-konferansen: Kif-komiteen gjør opp status

Hva er status for arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold, og hvor går veien videre?

Det er sentrale spørsmål når Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) inviterer til avslutningskonferanse torsdag 11. november 2021.

Les mer om konferansen

Konferansen strømmes her