Nytt fra andre medier

Norsk Lektorlag
14. februar 2020
Norsk Lektorlags leder Rita Helgesen er prinsipielt enig i å fjerne ordningen med kjønnspoeng.
Universitetsavisa
14. februar 2020
Nei til kjønnspoeng for å komme inn på studier, slutt på rektor som styreleder, ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener.
Aftenposten
14. februar 2020
Radikal kjønnskvotering er forbudt i arbeidslivet, men eksisterer i beste velgående i utdanningsløpet, mener Aftenposten.
Uniforum
14. februar 2020
Etter sju år i fakultetsledelsen går Solveig Kristensen for toppvervet på MN-fakultetet. Sammen med Bjørn Jamtveit vil hun videreføre dagens politikk.
På Høyden
13. februar 2020
Andreas Trohjell fra studentparlamentet ved Universitetet i Bergen er blant dem som er kritisk til at kjønnspoeng kan forsvinne.
Bergens Tidende
13. februar 2020
Universitets- og høyskolelovutvalget foreslår å fjerne kjønnspoeng ved opptak til høyere studier. En dårlig idé, mener studentene – mens Ap lover kamp i Stortinget.
UiT Norges arktiske universitet
13. februar 2020
For å møte fremtidens utfordring med at det er få jenter som studerer realfag og teknologi og få gutter som studerer helsefag, inviterte UiT videregåendeelever.
Universitetet i Sørøst-Norge
13. februar 2020
Den kjente fysikeren Selda Ekiz er en av rollemodellene som skal motivere flere jenter til å velge utdanning som ingeniør og teknolog.
Universitetsavisa
13. februar 2020
Flere styremedlemmer stilte seg svært kritisk til deler av det som framkom i saksframlegget.
Uniforum
13. februar 2020
Ekstern styreleiar også der rektor er vald, fjerning av kjønnspoeng og innskjerping av bruken av mellombels vitskaplege tilsette.
Universitetsavisa
13. februar 2020
Et utvalg som har gått gjennom UH-loven foreslår en rekke endringer ved norske universiteter og høyskoler.
Universitas
13. februar 2020
Utvalget foreslår å fjerne kjønnspoeng for å komme inn på studier, vil innføre en ny alternativ karakterskala og vil fjerne blindsensur.
regjeringen.no
13. februar 2020
Dette er noen av forslagene til utvalget som har gjennomgått universitets- og høyskoleloven.
VG
13. februar 2020
Universitets- og høyskoleutvalget foreslår å fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel i høyere utdanning.
Studvest
13. februar 2020
Statsråd Asheim (H) tok i dag i mot Noregs offentlege utredingar (NOU). Utvalet vil blant anna fjerne kjønnspoeng og blind klagesensur.
Khrono
13. februar 2020
Utdanningspolitisk talsperson for Høyre, er veldig fornøyd med at det nå blir foreslått å fjerne muligheten til å bruke kjønnspoeng ved opptak til høyere utdanning.
Khrono
13. februar 2020
Universitets- og høgskolelovutvalget foreslår ny ledelsemodell og fjerning av kjønnspoeng. Her er hovedpunktene i utvalgets forslag.
Utdanningsnytt
12. februar 2020
Jentene får bedre karakterer enn guttene i matematikk, naturfag og teknologi. Likevel er bare en tredel av studentene i disse faga jenter.

Sider