Nytt fra andre medier

Khrono
18. september 2017
Skatteetaten har uten varsel begynt å kreve at utenlandske statsborgere må ha boligkontrakt før de kan melde flytting til Norge og få personnummer.
Universitas
18. september 2017
Mindretallet av kvinner i forskningsstillinger er sjokkerende – nå er det på tide at arbeidsgivere endrer holdningene sine mot kvinner.
Tes
15. september 2017
Physics is heavily skewed towards boys because they have a unique advantage when it comes to understanding projectile motion.
CORE
15. september 2017
Og hvem bryter mønsteret? I ny artikkel undersøker Sara Seehuus og Liza Reisel hvilken betydning sosial bakgrunn har for kjønnsdelte utdanningsvalg.
Tidsskrift for samfunnsforskning
15. september 2017
Sosial bakgrunn har mye å si for kvinners sannsynlighet for å velge kjønnsatypisk.
Universitetsavisa
15. september 2017
Med knappest mulig flertall støtter styret ved Nord universitet regjeringens lovforslag.
Roskilde Universitet
15. september 2017
Kønsforsker ved Roskilde Universitet Kenneth Reinicke er netop blevet honoreret for sin formidlingsindsats med RUC's forskningsformidlingspris.
Forskningsrådet
15. september 2017
Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå.
Uniforum
15. september 2017
Forskeren som gikk til sak mot UiO for diskriminering og ulovlig oppsigelse, tapte i Oslo tingrett.
Science
14. september 2017
This made the science committee Parliament’s only panel without any women.
Universitetsavisa
14. september 2017
Et samlet Studentting ved NTNU vedtok torsdag kveld at de ikke stiller seg bak et nasjonalt forbud mot heldekkende ansiktsplagg i høyere utdanning.
Tribune.com
13. september 2017
A Pakistani woman has been awarded the highest academic honour as an MBA student at the University of Oxford, UK.
OECD
12. september 2017
Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for information on the state of education around the world.
Universitas
12. september 2017
«Men have always dominated academia.»
Universitetskanslersämbetet
12. september 2017
UKÄ har analyserat i vilken utsträckning unga kvinnor och män påbörjar en högskoleutbildning och vilka skillnader som finns mellan olika län och kommuner.
Uniforum
11. september 2017
– Kandidatar til vitskaplege stillingar frå Noreg må me gjera så gode at dei kan konkurrera med dei beste utanlandske søkarane, meiner UiO-rektor.
Houma Today
10. september 2017
Louisiana is about to launch a new bid to elevate one of the hottest fields in education, and improve on the dismal number of women in STEM.
Universitas
10. september 2017
Flere forelesere ved Universitetet i Oslo reviderer pensumlistene for å inkludere flere kvinner. Nå vurderer også Exphil å gjøre det samme.

Sider