Nytt fra andre medier

European Platform of Women Scientists
25. september 2020
Corona Crisis: Impact on junior and women mathematicians, writes European Women in Mathematics (EWM).
Khrono
25. september 2020
Norges største opposisjonsparti ser høyere utdanning og forskning som sentrale områder når de skal snekre sammen et nytt program.
Khrono
24. september 2020
Førsteamanuensen som skal ha fotografert studentar utan at dei visste om det, vart sagt opp i dag. Omsynet til studentane sitt læringsmiljø var årsaka.
Journalisten
24. september 2020
Avviser at den kan forsvinne.
Uniforum
24. september 2020
Hvordan stoppe en helt feil trend i ansettelse i postdoktorstillinger, spør professor Mariel Aguilar-Støen ved Senter for utvikling og miljø.
Vestlandsforsking
23. september 2020
Vestlandsforsking lanserer ein nasjonal studie for å undersøke om prosjektet Jenter og teknologi i regi av NHO bidreg til å rekruttere fleire jenter.
Universitas
23. september 2020
Unge med minoritetsbakgrunn søker seg fortsatt til tradisjonelle statusyrker.
Khrono
23. september 2020
Linné-eksperter mener det er mer interessant å huske og studere Linné enn å forsøke å glemme ham.
Khrono
22. september 2020
Kravene om fjerning av minnesmerker og statuer av hvite historiske personligheter er ofte preget av en historieløshet, skriver Stig S. Frøland.
NIFU
22. september 2020
Dette er en heldekkende undersøkelse av doktorers arbeidsmarkedstilpasning og kvaliteten på og relevansen av norsk doktorgradsutdanning.
Uniforum
22. september 2020
Dei som arbeider på universitet og høgskular har høgare arbeidsmengde og tener dårlegare enn dei som har fått jobbar utanfor sektoren.
Khrono
22. september 2020
– Vi trenger ikke å importere problemer som vi ikke har, og det er viktig at vi kan si ting som kan føles utfordrende og vondt, mener rektor Svein Stølen.
Khrono
22. september 2020
Ledelsen ved Naturhistorisk museum har diskutert saken i dag.
Universitetsavisa
22. september 2020
I en fersk bok hevdes det at svenske myndigheter driver fram en kjønnskamp ved universitetene.
Khrono
22. september 2020
Ny rapport forteller at forskere med doktorgrad både i og utenfor akademia er godt fornøyd med både arbeidshverdag og relevans av egen utdanning.
Uniforum
21. september 2020
Bydelsutvalget i Gamle Oslo ønsker benken tilegnet Carl von Linné fjernet. For første gang uttaler nå UiO-rektor Svein Stølen seg.
Underdusken.no
21. september 2020
Hvorfor er vi så interessert i å jevne ut kjønnsforskjellene i høyere utdanning, spør leder av Studenttinget NTNU, Å. S. Hagerup.
Times Higher Education
21. september 2020
Paper finds there is no correlation between perceived good looks and teaching effectiveness among male scholars.

Sider