Nytt fra andre medier

Times Higher Education
29. august 2019
Former UCL students complain about ‘Eurocentric’ curriculum.
Times Higher Education
28. august 2019
Sociologists demonstrate that brothers and sisters influence the courses students pick.
Tidningen Curie
27. august 2019
“Academic housekeeping” steals time from research, and does not add merit. Academic housekeeping is the invisible work primarily carried out by women.
Uniforum
27. august 2019
UiO-tilsette er blitt utsette for seks valdtekter i løpet av det siste året. Det går fram av lokale tal frå UiO i den nasjonale kartlegginga av mobbing og trakassering.
Universitetet i Oslo
27. august 2019
Kartleggingen viser at 13 % ansatte opplever seg mobbet og trakassert. Det er også rapportert inn tilfeller av seksuelle overgrep.
Tidningen Curie
27. august 2019
Det ”akademiska hushållsarbetet” stjäl tid från forskningen och ger inga meriter. Det handlar om osynliggjorda arbetsuppgifter som främst utförs av kvinnor.
Uniforum
27. august 2019
Vinneren av UiOs nyopprettede pris for yngre forskere har hatt en rask karriereutvikling til nå. Karin Kukkonen tror hun vet hvorfor.
På Høyden
26. august 2019
Som mellombels tilsett ønskjer ein ikkje å verta uvenn med fagmiljøet, seier stipendiat Sofie Marhaug.
Forskerforum
26. august 2019
Ved de tre største universitetene kom 70 prosent av søknadene fra utlandet.
Khrono
26. august 2019
Ansatte mellom 50-59 år føler seg oftere mobbet og trakassert enn andre aldersgrupper ved universiteter og høgskoler. Det er mest mobbing blant faglig ansatte.
Khrono
24. august 2019
Middels og under middels skoleflinke kvinner blir unødvendig sortert gjennom karakterkravene på tradisjonelle kvinneutdanninger, mener Karl Øyvind Jordell.
Bergens Tidende
24. august 2019
Oskar Martinius Gjerland vet ikke om han hadde kommet inn uten tilleggspoeng.
TV2
23. august 2019
18 universitetsansatte sier at de har blitt utsatt for seksuelle overgrep det siste året. Det kommer frem i en omfattende kartlegging.
VG
23. august 2019
11 kvinner og 7 menn sier at de det siste året har opplevd straffbare seksuelle overgrep på norske universiteter og høgskoler.
Khrono
23. august 2019
– Spesielt menn med makt må forstå at de ikke har lov til å ta seg til rette, sier Geir Borgen i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
Universitetskanslersämbetet
22. august 2019
Bland flyktinginvandrare i åldrarna mellan 18 och 29 år var det ungefär 22 procent som påbörjade högskolestudier.
Universitas
22. august 2019
–⁠ Klinkende klart at slik oppførsel er fullstendig uakseptabel, sier høyere utdanningsminister.
NRK
22. august 2019
Nesten 300 ansatte ved universiteter og høgskoler oppgir at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året.

Sider