Nytt fra andre medier

Khrono
29. oktober 2017
Det anerkjente amerikanske universitetet Rochester har permittert en professor og satt igang full ekstern gransking av påstander om seksuell trakassering.
Forskerforum
29. oktober 2017
– Om vi verkeleg ønskjer fleire kvinnelige professorar, må det takast nokre grep, meiner forskar ved UiS.
Khrono
27. oktober 2017
En må sikre at ønsket om internasjonalisering ikke overskygger samfunnsoppdraget, sier innleggsforfatterne.
Sveriges Radio
27. oktober 2017
Blivande kvinnliga läkare som besöker kirurgkliniken blir så avskräckta av machojargongen där att de väljer andra inriktningar, visar en ny avhandling.
Khrono
26. oktober 2017
Blant kvinnelige akademikere i India har det spredt seg en navneliste på så langt 61 professorer som er navngitt for å ha begått seksuell trakassering.
Khrono
25. oktober 2017
Advokat mener det ikke er noen fornuftig proporsjon mellom professor Nils Rune Langelands handlinger og kampanjen som kjøres mot ham i Khrono.
Universitas
24. oktober 2017
Professor Kristian Gundersen slakter nikab-forbud, kjønnskvotering og post-modernismen.
Universitetsavisa
24. oktober 2017
Onsdag behandler styret ved NTNU et nytt forslag til likestillingsplan. Flere punkter fra utvalget som har laget planen, er moderert, og konkrete måltall og forslag tatt ut.
Forskerforum
24. oktober 2017
Med 14 nye medlemmar planlegg Akademiet for yngre forskarar å trappe opp aktiviteten ytterlegare.
Aftenposten
24. oktober 2017
Kjønnsskillet er fortsatt stort innen spesielt helsefaglige utdanning. Innen tannpleie er det bare én mann blant hver hundre.
Institutt for samfunnsforskning
23. oktober 2017
Les bl.a. artikkelen "Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter" av Abrahamsen og Fekjær i siste nr. av tidsskriftet.
Universitetsavisa
23. oktober 2017
Et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg vil først og fremst ramme en allerede marginal gruppe, kvinner som bærer nikab, skriver 39 akademikere.
Khrono
21. oktober 2017
Hun var den første som fikk flyktningepass gjennom kvalifikasjonsordningen norske NOKUT var med på å utvikle.
Khrono
20. oktober 2017
Det er påfallende at ingen fra Universitetet i Stavanger har signert oppropet mot seksuell trakassering i akademia, skriver psykiater Ole Idar Kvelvane.
Universitetsavisa
20. oktober 2017
Akademiet for yngre forskere har plukket ut 14 nye medlemmer. Guro Busterud fra NTNU er en av dem.
Norges forskningsråd
19. oktober 2017
Statistikk fra forskningssektoren viser bl.a. kjønnsfordelingen blant doktorander og forskerpersonalet, og publisering etter kjønn og alder.
Khrono
19. oktober 2017
Dersom NTNU skal arrangere en ny Starmus-festival må det store endringer til, mener rektor Gunnar Bovim.
Magasinet Velferd
18. oktober 2017
Flere forskningsrapporter viser at ledere ser på mangfolds- og inkluderingsarbeid på arbeidsplassen som noe pålagt og forventet, skriver Loveleen Rihel Brenna.

Sider