Nytt fra andre medier

Khrono
26. april 2017
Venstrealliansen vant valget til Studentparlamentet på UiO og fikk seks mandater. Tett fulgt av Grønn liste.
Khrono
26. april 2017
Torsdag skal Høgskolen i Østfold ansette dekaner. Til sammen har 21 personer søkt, kun fire av søkerne er kvinner.
På Høyden
25. april 2017
Høgskulen på Vestlandet har fått eit rektorat med kun kvinner. På neste leiingsnivå er det seks kvinnelege og elleve mannlege søkarar.
Altinget
25. april 2017
Man kan muligvis nogenlunde gnidningsfrit indføre kønskvoter i bestyrelsen til museer og visse virksomheder, men hvad hvis der var liv på spil, spørger Altingets debatredaktør, Søren J. Damm.
Khrono
23. april 2017
Studentene ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo meldte i fjor inn flest saker, blant annet om seksuell trakassering, vold og skadeverk.
Khrono
23. april 2017
To kvinner og en mann vil etterfølge Hallgeir Gammelsæter som rektor på Høgskolen i Molde. Valget skjer 11. mai.
Khrono
21. april 2017
Ni prosent av studentene ved universiteter og høgskoler blir mobbet, og det er langt flere enn de som sier de blir mobbet i grunnskolen, viser ny forskningsrapport fra Universitetet i Agder.
På Høyden
20. april 2017
Det blir rein kvinneleiing i rektoratet på Høgskulen på Vestlandet.
Universitetet i Bergen
20. april 2017
Kristine Jørgensen er utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. Hun blir Norges første kvinnelige professor innen dataspill.
Universitetsavisa
20. april 2017
Antallet søkere til NTNU fortsetter å øke ifølge de offisielle søkertallene som ble lagt frem torsdag klokken 11.00.
Dagens Næringsliv
20. april 2017
Og nå er kjønnspoengene til menn som søker fjernet.
Bergens Tidende
17. april 2017
Lærerutdanning for 1.–7. trinn er blant landets ti mest kvinnedominerte studier.
Aftenposten
17. april 2017
Menn er «intelligente», kvinner «hyggelige»: Kjønnsfordelingen i akademia er skremmende skjev.
På Høyden
11. april 2017
NMBU har fått lov til å kvotere inn menn på både veterinær- og dyrepleierutdanningen i over ti år.
Khrono
10. april 2017
Menn som søker veterinær- og dyrepleieutdanning har fått ekstrapoeng i 13 år, men ved årets opptak er det ikke lov. Fra 2018 kan det likevel bli lov igjen.
Universitetsavisa
07. april 2017
Her kan du lese den fullstendige stemmefordelingen under valget av nytt NTNU-styre.
Khrono
07. april 2017
Forskningsrådet hadde som mål at 40 prosent av nye forskningsledere skulle være kvinner innen 2017. Målet blir ikke nådd, og nå ønsker de drahjelp fra institusjonene.
På Høyden
06. april 2017
Ei rekke interne søkjarar er å finne på lista.

Sider