Nytt fra andre medier

BuzzFeed
10. mai 2018
A petition with 1,000 signatures is calling for the National Academy of Sciences to oust members for sexual misconduct.
Magma
10. mai 2018
Karriere- og lønnsgapet mellom kjønnene vedvarer, særlig i den øvre delen av karriereløpet, skriver masterstudentene Lyche og Stedje.
På Høyden
09. mai 2018
Både i 1996 og i 2007 ba likestillingskomiteen om at seksuell trakassering ved UiB skulle kartleggast. No er håpet at det kan skje i 2018.
European Commission
08. mai 2018
By developing gender-inclusive guidelines and criteria for schools, museums, science centres and industry, an EU-funded project aims to attract more young people, especially girls.
Forskerforum
08. mai 2018
Kvinnelige professorer bruker mer tid på administrasjon enn sine mannlige kollegaer.
Uniforum
08. mai 2018
Professorene jobber langt mer enn vanlig arbeidstid, viser NIFU-rapport.
Forskerforbundet
08. mai 2018
Forskere jobber fortsatt langt utover normalarbeidsdagen, men bruker mindre av tiden på forskning. Petter Aaslestad forventer at forskningsministeren tar tak i problemet.
Dagens Næringsliv
08. mai 2018
Universitets- og høgskolesektoren klarer ikke å beholde de dyktige kvinnelige forskerne. Det må vi gjøre noe med, skriver Busterud og Lind fra Akademiet for yngre forskere.
Universitas
08. mai 2018
Du bør være glad noen gidder å være studentleder, skriver Hans Christian Paulsen, kommentator og tidligere leder for Studentparlamentet ved UiO.
Uniforum
08. mai 2018
Professorene jobber langt mer enn vanlig arbeidstid, viser NIFU-rapport. Nå ber Forskerforbundets leder Petter Aaslestad forskningsministeren om å ta tak i problemet.
Khrono
07. mai 2018
Vitenskapelig ansatte arbeider mindre enn før, bruker mer av tiden på undervisning og veiledning og mindre på utadrettet arbeid, skriver H. Gunnes og S. Skule.
Khrono
07. mai 2018
Ansatte på universiteter og høgskoler bruker mer tid på undervisning, og mindre tid på forskning og utadrettet virksomhet. Kvinnelige professorer jobber 49,1 timer i uka.
NIFU
07. mai 2018
Kvinnelige professorer jobber mer enn sine mannlige kolleger, og bruker mer tid både på forskning og administrasjon enn mennene, viser et nytt arbeidsnotat.
regjeringen.no
07. mai 2018
Kunnskapsdepartementet presenterer rapporten med en oversikt over utviklingen i sektoren og siste års resultater langs sentrale indikatorer.
Apollon
04. mai 2018
Norges første kvinnelige professor forsket på sammenhengen mellom fingeravtrykk, rase og intelligens. Nå er forskningen hennes havnet på utstilling.
Khrono
04. mai 2018
Studentene på Norges handelshøyskole har brukt mye av den siste uka på å krangle om det sosiale miljøet på skolen.
Khrono
04. mai 2018
Flertallet i innstillingskomitéen ved Studenttinget på Vestlandet har innstilt på at bare menn skal lede organisasjonen det neste året.
Khrono
04. mai 2018
Antallet studenter som kommer til Norge for å ta en hel grad har gått markant ned siden 2015. Når foreslås det innføring av en stipendordning for å lokke flere til landet.

Sider