Nytt fra andre medier

Aftenposten
08. mars 2017
Klassetilhørighet gir adskillig større karakterforskjeller blant gutter, enn forskjellen på gutte- og jentekarakterer, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.
Forskerforum
08. mars 2017
Petter Aaslestad svarer på kritikken fra professor Elisabet Ljunggren.
Forskerforbundet
08. mars 2017
– 60 prosent av studentene i høyere utdanning er kvinner, men 73 prosent av professorene er menn.
Uniforum
08. mars 2017
Alle kvinnene som fikk vitenskapelige stillinger ved universitetet fram til 1930 arbeidet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
På Høyden
08. mars 2017
Likestilling gagner alle i form av at mangfold sikrer velfungerende samfunn og arbeidsliv, skriver prorektor og viserektor for utdanning ved UiB.
Forskerforum
08. mars 2017
Kvifor fell fleire kvinner enn menn ut av den akademiske karrieren?
Forskerforum
08. mars 2017
Reaksjonene er skarpe på at kun menn blir valgt til ledere av Forskerforbundet.
Forskerforum
08. mars 2017
Forskerforbundet skal velge ny leder i 2018, og lederjakten har startet.
Forskerforum
08. mars 2017
I 1912, ett år før norske kvinner fikk stemmerett, ble Kristine Bonnevie utnevnt til professor i zoologi ved Det Kongelige Fredriks Universitet, som nå heter Universitetet i Oslo.
Aftenposten
08. mars 2017
Et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet kan gi kvinnelige forskere enda et hinder for en likestilt karrière, skriver Curt Rice.
Universitetsavisa
07. mars 2017
Halvparten av studentene på førsteåret er menn. Tradisjonelt har denne utdanninga vært sterkt dominert av kvinner.
Khrono
06. mars 2017
4 av 10 i ledergruppene ved norske universiteter og høgskoler er kvinner. Ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det 2 av 11, mens ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det akkurat like mange menn som kvinner.
Khrono
06. mars 2017
Vi hadde lilla vegger på barneværelset og satt i barnevogn i demonstrasjonstog. Rosa og lysblått hørte ikke til vår verden, skriver professor ved HiOA og UiT.
Khrono
03. mars 2017
I fjor var 672 av 1.407 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler avlagt av kvinner. Dermed er kvinneandelen tilbake på 2013-nivå.
Genus.se
01. mars 2017
Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram nya vägledningar, inom ramen för sitt stöd till universitet och högskolor i deras arbete med jämställdhetsintegrering, JiHU.
Khrono
28. februar 2017
Høgskolen i Oslo og Akershus har betalt advokater og psykolog vel 2,7 millioner kroner for håndtering av åtte varslingssaker om kritikkverdige forhold.
Khrono
27. februar 2017
The National Union of Students in Norway and the International Students’ Union of Norway encourage all international students to participate in student politics in Norway.
Khrono
27. februar 2017
Internasjonale studenter som kommer til Norge mener natur er like viktig som kvaliteten på utdanningen.

Sider