Nytt fra andre medier

Forskerforum
09. januar 2018
Det er gode holdepunkter for at kvinner avanserer langsommere enn menn i akademia, skriver John-Arne Røttingen og Knut Liestøl i Forskningsrådet.
BI
08. januar 2018
Nye studier viser overraskende negative holdninger til kvinner i akademia og næringsliv. Slikt holder kvinner unna topposisjoner, skriver Hilde C. Bjørnland.
Østlendingen
08. januar 2018
Både Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet skjerper rutinene og tar tak mot seksuell trakassering.
Nye meninger
08. januar 2018
I arbeidslivet trenger vi ledere som forebygger maktmisbruk.
Khrono
06. januar 2018
— Flaut at departementet må gripe inn, mener Carl Martin Eggesbø.
Khrono
05. januar 2018
Cecilie Broch Knudsen ved Kunsthøgskolen sier at hun forsøkte å følge opp varsel om seksuell trakassering.
Forskerforum
05. januar 2018
Kunsthøgskolen i Oslo blir beskyldt for å ikke ta seksuell trakassering på alvor.
Forskerforum
04. januar 2018
Det er gode holdepunkter for at kvinner avanserer langsommere enn menn i akademia, skriver John-Arne Røttingen og Knut Liestøl i Forskningsrådet.
forskning.no
04. januar 2018
Norske kvinner ser ut til å stole mer på forskere og forskning enn norske menn. I nabolandet er det motsatt.
forskning.no
03. januar 2018
Sju av ti gjesteforelesere ved amerikanske toppuniversiteter er menn.
Khrono
03. januar 2018
Rett før jul ble toppledergruppen i Kunnskapsdepartementet supplert. Seks av åtte toppledere er menn etter at departementsråd Petter Skarheim har omorganisert.
Khrono
02. januar 2018
En tidligere student på Menighetsfakultetet er en av dem som har fortalt om ubehagelige opplevelser med Trond Giske.
Ledernytt
02. januar 2018
For å skape et mangfold av ferdigheter, kvaliteter og erfaringer er det ikke nok å rekruttere kvinnelige ingeniører fra NTNU, skriver Richard Hede.
Khrono
01. januar 2018
Vi har lenge hatt systemer for varsling, men #metoo-aksjonen har med tydelighet vist at dette ikke er nok, skriver dekan på UiO, Morten Dæhlen.
Khrono
01. januar 2018
Fusjoneringen av Høgskulen på Vestlandet har gått lettere enn rektor Berit Rokne trodde og hun har møtt mye mer positiv velvilje enn hun trodde på forhånd.
Khrono
30. desember 2017
#metoo-råd: — Grunnholdningen bør være at man ikke skal være full sammen med studenter.
Khrono
29. desember 2017
Det kreves en utdanningspolitisk kursendring for å kunne hindre fortsatt høy forekomst av seksuell trakassering og overgrep.
Khrono
27. desember 2017
Forskningsrådet lyste i høst ut 40 nye millioner for å bedre kjønnsbalansen i faglige toppstillinger, men bare 7 millioner blir delt ut til to prosjekter.

Sider