Nytt fra andre medier

Kunnskapsdepartementet
19. august 2019
Torsdag 22. august presenterer UHR resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering i universitets- og høgskolesektoren.
Times Higher Education
16. august 2019
International students feel “at home” while locals feel left out on outsized Australian campus, says Michael Spence.
Talentmedia.no
16. august 2019
En fersk rapport fra forskningsinstituttet NIFU viser at menn i større grad søker seg til det forskningsrettede karriereløpet, kvinner til det undervisningsrettede.
Universitetsavisa
15. august 2019
Nifu mener tiltak mot skjev kjønnsbalanse særlig bør rettes mot fagvalg i høyere utdanning.
Times Higher Education
15. august 2019
The director of the US National Institutes of Health has denied any xenophobic intent in its crackdown on academic scientists with ties to China.
Khrono
15. august 2019
Sannsynligheten for å gjøre karrierehopp i akademia er like stor for kvinner som for menn, går det fram av en ny analyse som legges fram i Arendal.
arbeidslivet.no
14. august 2019
Hvorfor er fremdeles store deler av arbeidsmarkedet så kjønnsdelt? Ny rapport etterlyser mer bevisste strategier på skjevfordelte arbeidsplasser.
Universitetsavisa
14. august 2019
Akademiet for yngre forskere i Norge har sammen med de unge akademiene i Norden og Baltikum laget et felles utspill for likestilling i akademia.
Forskerforum
14. august 2019
Den tidligere læreren ble avskjediget i fjor, men går til sak for å få kjent vedtaket ugyldig.
Dagens Medisin
13. august 2019
Redaktørene i Lancet-tidsskriftene vil fra nå av ikke delta i panelsamtaler med utelukkende mannlige deltakere.
Uniforum
12. august 2019
Likestilling i akademia er avgjørende for å fremme vitenskapen vi trenger for å takle de store samfunns - og klimautfordringene i vår tid.
Khrono
12. august 2019
Tidligere rektor, direktør og flere ansatte er kalt inn som vitner i rettssaken der en avskjediget teaterlærer går til sak mot Kunsthøgskolen i Oslo.
Klassekampen
12. august 2019
Fem studieplasser på journalistikk­utdanningen ved Oslomet reserveres til søkere med minoritetsbakgrunn. I år har bare to studenter kommet inn via kvoten.
Akademiet for yngre forskere
12. august 2019
Likestilling i akademia er avgjørende for å fremme vitenskapen vi trenger for å takle de store samfunns- og klimautfordringene i vår tid.
Khrono
09. august 2019
Dag Nordbø håper at Iselin Nybø kan sørge for mer forskning og kunnskapsinnhenting om seksuell trakassering.
Sykepleien
09. august 2019
Etter navnebyttet fra helsesøster til helsesykepleier har langt flere menn søkt seg til studiet. Nåløyet er trangt, men totalt er det ni som har fått studieplass i år.
Forskerforum
08. august 2019
Blant forskerne som publiserer aller mest i Norge, er det bare fire kvinner. Slik ble Sigrid Blömeke en av Norges mest produktive forskere.

Sider