Nytt fra andre medier

Diku
08. mai 2019
Årets rapport har et eget temakapittel som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet.
Universitas
07. mai 2019
Studentombudet ved Universitetet i Oslo (UiO) behandlet over 200 saker i 2018. Det er nesten 100 flere enn året før.
Institutt for samfunnsforskning
07. mai 2019
Robotisering, arbeidsmarkedstiltak for flyktninger og kjønnsforskjeller i synet på sykefravær er blant temaene i årets første nummer.
Khrono
06. mai 2019
Kunnskapsdepartementet ønsker mer mangfold i styrene ved universiteter og høgskoler og har fått innspill på kandidater.
Uniforum
06. mai 2019
Ressurssituasjonen for exphil og den økonomiske situasjonen for moderinstituttet IFIKK er mellom sakene universitetsstyret skal ta opp i møtet tysdag 7. mai.
Forskerforum
05. mai 2019
Det er få med innvandrerbakgrunn i universitetsstyrene. Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) foreslått kandidater.
Dagens Næringsliv
03. mai 2019
Det er forskjeller i lønn og sysselsetting etter innvandrerbakgrunn, men den viktigste forklaringen er hvor man er utdannet, skriver forskerne Cools og Schøne.
Universitetsavisa
03. mai 2019
Vi som har fått karret til oss en fast stilling, må sette søkelyset på hvordan universitetssektoren er i ferd med å bli et kaldt og lite inkluderende sted, skriver førsteamanuensis Hilde Refstie.
Khrono
03. mai 2019
Hvordan kan Universitetet i Oslos strategi 2030 bidra til endringer som gjør det sannsynlig at vi vil få flere enn én kvinnelig rektor, skriver prodekan Gunn Enli.
Times Higher Education
02. mai 2019
Report highlights ‘fear and unease’ among some staff and students who were asked to talk openly about race.
Universities UK
02. mai 2019
An attainment gap between students of different ethnicities exists at the vast majority of universities, and this report explains what the attainment gap looks like.
Uniforum
02. mai 2019
– Det er problematisk og urettferdig, synes professor Håvard Kauserud.
Utdanningsforbundet
02. mai 2019
Utdanningsforbundet er glad for at det settes søkelys på hvorfor gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen, men mener Stoltenberg-utvalget har feil forutsetninger og foreskriver feil tiltak.
Times Higher Education
01. mai 2019
At the University of Iceland, female students outnumber men by two to one. But among professors, the ratio is the reverse.
Times Higher Education
01. mai 2019
New policy would allow for removal of members following two-thirds vote of governing council.
Universitetsavisa
30. april 2019
Både «safe spaces» og «no-platforming» er i utgangspunktet akseptable metoder. Problemene oppstår når de brukes som verktøy for å svekke ytringsfriheten.
Psykologisk.no
30. april 2019
Siden Ståle Einarsen utdannet seg til psykolog på 1980-tallet, har han forsket på mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Nå får han pris for årets nyvinning.
Universitetsavisa
29. april 2019
Tendensen til å ville nekte meningsmotstandere talerstol griper om seg. Når får vi se den ved norske universiteter? Et levende universitet trenger en levende debatt, skriver redaktør Tore Oksholen.

Sider