Nytt fra andre medier

Khrono
27. februar 2017
The National Union of Students in Norway and the International Students’ Union of Norway encourage all international students to participate in student politics in Norway.
Khrono
27. februar 2017
Internasjonale studenter som kommer til Norge mener natur er like viktig som kvaliteten på utdanningen.
Khrono
27. februar 2017
– Khrono bør kunne diskutere sin egen kjønnsretorikk, mener Karoline Skarstein, student og journalist i Studvest.
Universitetsavisa
24. februar 2017
Catalina Hagen mener stivbeint og diskriminerende tolkning av regler fra NTNUs side rammer stipendiater med småbarn dypt urettferdig.
Forskerforum
24. februar 2017
Aldri har så mange utvekslingsstudenter kommet til Norge som nå.
Universitetskanslersämbetet
23. februar 2017
Negativ särbehandling förekommer i mycket begränsad omfattning. Det vanligaste svaret är att man har blivit negativt särbehandlad av sina medstudenter eller av lärarkåren och att särbehandlingen grundas på kön, ålder eller ”annat”.
NordForsk
23. februar 2017
Hvordan kan man ændre kønsbalancen blandt naturvidenskabsforskere? Det spørgsmål forsøger det europæiske GENERA-projekt at give svar på ved at afholde en række Gender in Physics Days.
Khrono
23. februar 2017
Det er ulovleg å gi menn særlege fordelar når dei søker seg til kvinnedominerte studier. Men NMBU har gitt slike fordelar i over ti år, med godkjenning frå Kunnskapsdepartementet.
På Høyden
23. februar 2017
Det er ulovleg å gi menn særlege fordelar når dei søker seg til kvinnedominerte studier. Men NMBU har gitt slike fordelar i over ti år, med godkjenning frå Kunnskapsdepartementet.
Universitetsavisa
23. februar 2017
NTNU-ansatte med barn behandles ikke likt. Det overrasker Tor Grande, leder av NTNUs Utvalg for likestilling og mangfold.
Universitetsavisa
22. februar 2017
Det fins ingen «quick fix». Den store utfordringen går på å bygge en kultur som fremmer likestilling, ifølge Anna Wahl.
Universitetsavisa
22. februar 2017
– Utrolig inspirerende, sier Gabriella Hernqvist ved KTH om NTNUs strategi for å rekruttere kvinner til teknologistudier.
PNAS
21. februar 2017
Pick up any recent policy paper on women’s participation in science and you will find assurances that gender diversity enhances knowledge outcomes.
Universitetsavisa
21. februar 2017
Er du midlertidig ansatt ved NTNU og gravid eller har småbarn, bør du helst være tilsatt ved Det humanistiske fakultet.
Forskerforum
20. februar 2017
Vi har begge vært vitne til at makt fører til avmakt i akademia. Her er historier fra virkeligheten og forslag til løsninger, skriver Tony Burner og Bodil Svendsen.
Khrono
17. februar 2017
Er kjønn et hinder for å få en akademisk karriere? Er det kun for «hvite menn som pusher 50»?
Forskerforum
14. februar 2017
Jakten på ny leder for Forskerforbundet er i gang.
University Business
14. februar 2017
CUPA-HR is entering its 50th year of data collection; since 1967, we have been collecting data on higher education administrative positions.

Sider