Nytt fra andre medier

forskning.no
03. januar 2018
Sju av ti gjesteforelesere ved amerikanske toppuniversiteter er menn.
Khrono
03. januar 2018
Rett før jul ble toppledergruppen i Kunnskapsdepartementet supplert. Seks av åtte toppledere er menn etter at departementsråd Petter Skarheim har omorganisert.
Khrono
02. januar 2018
En tidligere student på Menighetsfakultetet er en av dem som har fortalt om ubehagelige opplevelser med Trond Giske.
Ledernytt
02. januar 2018
For å skape et mangfold av ferdigheter, kvaliteter og erfaringer er det ikke nok å rekruttere kvinnelige ingeniører fra NTNU, skriver Richard Hede.
Khrono
01. januar 2018
Vi har lenge hatt systemer for varsling, men #metoo-aksjonen har med tydelighet vist at dette ikke er nok, skriver dekan på UiO, Morten Dæhlen.
Khrono
01. januar 2018
Fusjoneringen av Høgskulen på Vestlandet har gått lettere enn rektor Berit Rokne trodde og hun har møtt mye mer positiv velvilje enn hun trodde på forhånd.
Khrono
30. desember 2017
#metoo-råd: — Grunnholdningen bør være at man ikke skal være full sammen med studenter.
Khrono
29. desember 2017
Det kreves en utdanningspolitisk kursendring for å kunne hindre fortsatt høy forekomst av seksuell trakassering og overgrep.
Khrono
27. desember 2017
Forskningsrådet lyste i høst ut 40 nye millioner for å bedre kjønnsbalansen i faglige toppstillinger, men bare 7 millioner blir delt ut til to prosjekter.
Khrono
26. desember 2017
Man må ha et arbeids- og studiemiljø der det blir slått hardt ned på grenseoverskridende adferd, skriver leder for Studentparlamentet ved HiOA.
Khrono
25. desember 2017
Det holder det ikke å late som Norge anno 2017 er et utopisk samfunn hvor alle har like kort utdelt på hånden fra starten av.
Khrono
25. desember 2017
Trakasseringssaker kan være krevende, men ikke mer krevende enn mange andre saker ledere jobber med.
Khrono
22. desember 2017
UiT gjør det enklere å melde fra om seksuell trakassering, etter kritikk fra studenter.
Khrono
22. desember 2017
Gravers uttalelse om «erotisk anerkjennelse» også på arbeidsplassen, skaper reaksjoner.
uka.se
22. desember 2017
Högskolor och universitet har fortfarande fler inresande än utresande studenter.
Uniforum
21. desember 2017
Det kan omtales som ‘intellektuell trakassering’, skriver professor Jan Helge Solbakk.
Institutt for samfunnsforskning
21. desember 2017
Bare 27 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner, men heller ikke akademia eller offentlig sektor innfrir målene om kjønnsbalanse.
Statistisk sentralbyrå
20. desember 2017
61 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2015, var i arbeid eller utdanning ett år etterpå.

Sider