Nytt fra andre medier

Times Higher Education
27. februar 2020
Removing biases in the system may not be enough to achieve a truly equal gender balance, says Sun Young Lee.
Khrono
25. februar 2020
Forbilder er viktig for et fremtidig likestilt og mangfoldig universitet, skriver prorektor ved UiT Kenneth Ruud.
Khrono
25. februar 2020
Det saknast eit omsyn for å unngå stereotypiar om og kjønnskeiv rekruttering til kvinnedominerte fag og yrke, skriv Runa B. Myklebust.
Times Higher Education
25. februar 2020
Years into the MeToo era, half of nation’s provinces lack campus-specific policy.
Bistandsaktuelt
24. februar 2020
Ingen blir dummere av å lese boka «En introduksjon til avkolonisering av akademia».
Diverse
24. februar 2020
In any given year, the amount of published scientific research from women and men is about the same, but when examined over time, gender inequality persists.
Khrono
24. februar 2020
Jeg er imot planer, som antyder at jeg — utelukkende på grunn av mitt kjønn — trenger tilbud om ekstra kurs, skriver førsteamanuensis Kathrin H. Hopmann.
Khrono
24. februar 2020
Diskusjonen om kjønnspoeng i høyere utdanning er delvis ganske virkelighetsfjern og med ideologiske overtoner, skriver dosent Jan Storø ved OsloMet.
Khrono
22. februar 2020
Få menn søker seg til helse- og sosialfagene ved universitet og høgskoler, skriver tre dekaner ved NTNU.
Universitetsläraren
21. februar 2020
Bara en bråkdel av dem som uppger att de utsatts för sexuella trakasserier vid Lunds universitet har anmält det till lärosätet.
Karriere360
21. februar 2020
Ny forskning viser at det gagner mannlige studenter at andelen kvinner øker på studiet.
Bioingeniøren
20. februar 2020
Kjønnsbalanse i studentgrupper og i yrkeslivet gir positive effekter, skriver bioingeniørstudent Joakim G. Holthe.
UiT Norges arktiske universitet
20. februar 2020
UiT er allerede det breddeuniversitetet med høyest andel kvinner i vitenskapelige toppstillinger.
Khrono
19. februar 2020
Spørsmålet var hvorfor de stengte kjønnsstudiene. Forbudet har gitt studiene en status de ikke hadde før, sier professor Andrea Pető.
Tidningen Curie
18. februar 2020
Svenska lärosäten har fått större frihet att bestämma hur det ska gå till att anställa en professor.
Adresseavisen
18. februar 2020
Men å fjerne ordningen helt, slik utvalget foreslår, tror vi vil opprettholde skjevhetene i flere studier, mener Adresseavisen.
Utrop
17. februar 2020
At den klassiske kulturtradisjonen har preget våre fysiske omgivelser mer enn impulser fra andre deler av verden, er et faktum, skriver professor Lasse Hodne.
NHH Bulletin
14. februar 2020
– Finans gir deg muligheten til å bestemme hvordan fremtiden skal se ut, sa Thina Saltvedt til finansinteresserte NHH-kvinner.

Sider