Nytt fra andre medier

Universitetet i Agder
16. november 2016
Etnisitet – med vekt på kulturutfordringer, diskriminering og dobbeldiskriminering er hovedtema.
Universitetsavisa
16. november 2016
Flere av NTNUs sittende dekaner vil søke jobbene sine på nytt, mens Fakultet for ingeniørvitenskap får garantert ny sjef fra august neste år.
SVT
15. november 2016
Heliga Birgitta, Jeanne D’Arc och Florence Nightingale. De är alla omnämnda i skolans historieböcker och de framstår som godhjärtade och förebildliga.
SVT
15. november 2016
Skolböckerna i historia har tidigare kritiserats för att innehålla för få kvinnor. Nu har Kulturnyheterna gjort en granskning av sex nyligen utgivna böcker i historia och litteraturhistoria
Genus.se
14. november 2016
Birgitta Jordansson och Helen Peterson kommer att undersöka de organisatoriska förutsättningarna för att bedriva jämställdhetsarbete inom universitet och högskolor.
forskning.no
14. november 2016
Problemer med å kombinere karriere og privatliv er noe unge forskere er svært opptatt av, ifølge Forskerforbundets leder, Petter Aaslestad.
Teknisk Ukeblad
14. november 2016
Liten endring å spore.
Universitetsavisa
11. november 2016
To har reist med en trussel i hælene. Den tredje tok flyet fra Tyskland. I høst har de studert litteratur sammen.
Genus.se
10. november 2016
De nordiska länderna toppar ofta jämställdhetsstatistiska rangordningar av länder.
Khrono
10. november 2016
Høgskolen i Oslo og Akershus skal koordinere et arbeid for å gjøre det enklere for flyktninger å realisere den kompetansen de har med seg når de kommer til landet.
Times Higher Education
10. november 2016
Scholars share what the title means to them and offer the newly promoted advice on handling the status update.
NordForsk
09. november 2016
De traditionella elitutbildningarna domineras fortfarande av studenter från högre sociala klasser.
EIGE
09. november 2016
GEAR tool: Making a Gender Equality Plan
EIGE
09. november 2016
An online guide to identifying and addressing gender equality challenges across different areas of society.
NordForsk
09. november 2016
The Norwegian website kifinfo.no features an interview with the project leaders of NordForsk’s two new Nordic Centres of Excellence.
NordForsk
09. november 2016
Norske Kifinfo.no har interviewet centerlederne for NordForsks to nye Nordic Centres of Excellence som skal forske i kønsubalancen i den akademiske verden.
Adresseavisen
08. november 2016
De kommer fra Valdres, Hallingdal og Mosjøen. Nå leker de med lego for å lære seg programmering av roboter.
gender-net.eu
08. november 2016
New European report on gender balance in academia.

Sider