Nytt fra andre medier

Høgskolen i Østfold
14. mai 2019
For 10 år siden fikk de økonomisk støtte for å etablere et eget kvinnenettverk.
Khrono
14. mai 2019
I desember fikk mannen avskjed etter varsler om seksuell trakassering, men nå har han stevnet sin tidligere arbeidsgiver for retten.
Universitetsavisa
13. mai 2019
Rundt 40 000 ansatte ved universiteter og høyskoler skal svare på om de har opplevd seksuell trakassering.
Times Higher Education
13. mai 2019
Experts question government decision to continue reserving 90 per cent of pre-university programme places to Malay majority.
Khrono
13. mai 2019
Til tross for at 43 kvinner søkte på stillingene innenfor det allerede mannsdominerte fagmiljøet filosofi, så endte NTNU opp med å ansette 10 menn.
Times Higher Education
12. mai 2019
The sector needs to share its successes and its failures to make progress, says Janet Beer.
På Høyden
09. mai 2019
Fakultet for kunst, musikk og design har høyt sykefravær. Mye av det relateres til etablering av nytt fakultet.
Universitetskanslersämbetet
09. mai 2019
Under 2017 hade knappt 20 procent av den forskande och undervisande personalen varit på en arbetsrelaterad utlandsvistelse minst en vecka.
Universitetsavisa
09. mai 2019
- Vi kan ikke overlate debattarenaen til menn, hverken på Dagsrevyen, talerstolen eller på studentmøter, sier språkviter Helene Uri.
Diku
08. mai 2019
Årets rapport har et eget temakapittel som tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet.
Universitas
07. mai 2019
Studentombudet ved Universitetet i Oslo (UiO) behandlet over 200 saker i 2018. Det er nesten 100 flere enn året før.
Institutt for samfunnsforskning
07. mai 2019
Robotisering, arbeidsmarkedstiltak for flyktninger og kjønnsforskjeller i synet på sykefravær er blant temaene i årets første nummer.
Khrono
06. mai 2019
Kunnskapsdepartementet ønsker mer mangfold i styrene ved universiteter og høgskoler og har fått innspill på kandidater.
Uniforum
06. mai 2019
Ressurssituasjonen for exphil og den økonomiske situasjonen for moderinstituttet IFIKK er mellom sakene universitetsstyret skal ta opp i møtet tysdag 7. mai.
Forskerforum
05. mai 2019
Det er få med innvandrerbakgrunn i universitetsstyrene. Nå har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) foreslått kandidater.
Dagens Næringsliv
03. mai 2019
Det er forskjeller i lønn og sysselsetting etter innvandrerbakgrunn, men den viktigste forklaringen er hvor man er utdannet, skriver forskerne Cools og Schøne.
Universitetsavisa
03. mai 2019
Vi som har fått karret til oss en fast stilling, må sette søkelyset på hvordan universitetssektoren er i ferd med å bli et kaldt og lite inkluderende sted, skriver førsteamanuensis Hilde Refstie.
Khrono
03. mai 2019
Hvordan kan Universitetet i Oslos strategi 2030 bidra til endringer som gjør det sannsynlig at vi vil få flere enn én kvinnelig rektor, skriver prodekan Gunn Enli.

Sider