Nytt fra andre medier

Khrono
29. januar 2020
Ein arbeidsgivar som blant fleire gode kandidatar føretrekkjer den han trur vil vere mest effektiv gjer ikkje noko gale, skriv Marit V. Sævareid.
Politiforum
29. januar 2020
Politihøgskolen topper Studiebarometeret for sjette året på rad.
Forskerforum
28. januar 2020
Mange kvinner i akademia møter brattere motbakker enn mennene. Men ikke alle, skriver Lagesen og Sørensen.
CNN
27. januar 2020
Science is often considered a male-dominated field. In fact, according to United Nations data, less than 30% of scientific researchers worldwide are women.
Under Dusken
27. januar 2020
Hvorfor er det overhodet et problem at hvert av de to kjønn ikke er representert likt innenfor alle områder, spør Øyvind Eikrem i dette innlegget.
Journalisten
27. januar 2020
Professor sier hun alltid prøver å uttale seg når journalister tar kontakt, forutsatt at hun har noe å komme med.
VG
24. januar 2020
Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm reagerte da norske toppidrettsgymnas nektet å delta i forskning om seksuell trakassering.
Times Higher Education
24. januar 2020
UK research funding and sector awards should be linked to institutions’ work under the Race Equality Charter, says Kalwant Bhopal.
Forskerforum
23. januar 2020
Det er ikke slik at de forskerne som publiserer mest, nødvendigvis er de beste, skriver Guro Elisabeth Lind.
Universitetsavisa
23. januar 2020
NTNU-rektor Anne Borg ber om at saken der to iranske NTNU-ansatte er siktet av PST ikke fører til stigmatisering av en hel gruppe ansatte og studenter.
Uniforum
23. januar 2020
Fritt fram for å si nei om man blir foreslått som kandidat til universitetsstyret? Jan Fridthjof Bernt og KD er uenige.
På Høyden
23. januar 2020
Prorektor Margareth Hagen på Universitetet i Bergen ser det som positivt at universitetet er attraktivt for internasjonale søkere.
Dusken
23. januar 2020
Anne Borg ble før jul tilsatt som ny rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er universitetes første kvinnelige rektor.
Forskerforum
23. januar 2020
Vi vil advare mot en optimistisk tro på at utfordringene for kvinner er begrenset til de mest mannsdominerte områdene av akademia, skriver Holter og Liestøl.
VG
22. januar 2020
Forskere ved Norges idrettshøgskole vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering på norske toppidrettsgymnas, men møtes med en kald skulder.
Tidningen Curie
22. januar 2020
Lisa Salmonsson, som ledde #akademiuppropet, tror att det har blivit lättare att prata om övergrepp inom universitetsvärlden, men ser samtidigt en trötthet.
Times Higher Education
22. januar 2020
New Zealand analysis of ‘globally unique’ dataset repudiates common justifications for earnings disparities.
Khrono
22. januar 2020
I Sverige vegrer kjønnsforskere seg fra å uttale seg offentlig, etter det som beskrives som en stadig krassere kritikk mot denne typen forskning.

Sider