Nytt fra andre medier

iTromsø
29. mai 2019
Polarmuseet har ikke gjennomgått særlig store forandringer siden slutten av 80-tallet. I juni åpner en av deres faste utstillinger i ny drakt.
Forskerforum
29. mai 2019
Regjeringen ønsket større kulturelt mangfold i universitetsstyrene. Men de fant bare plass til én på fast plass.
Institutt for samfunnsforskning
29. mai 2019
ISFs nye forsker er spesialist på ulikhet, mangfold og kunnskap.
Universitetet i Agder
29. mai 2019
Klare etiske retningslinjer, tydelige rutiner og lett tilgjengelig kommunikasjon er sentrale anbefalinger når UHRMOT legger fram sin rapport.
Khrono
29. mai 2019
Universitets- og høgskolesektorens arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering (UHRMOT) leverte sin sluttrapport i dag.
kjønnsforskning.no
28. mai 2019
Ja, det er flest kvinner som forsker på kjønn og likestilling. Det samsvarer med mønsteret i resten av akademia, skriver redaktør i Kilden kjønnsforskning.no.
Aftenposten
28. mai 2019
Brennpunkts redaksjon har ikke tatt innover seg det som var kjernen i kritikken, skriver professor emerita Harriet Bjerrum Nielsen.
Universitetsavisa
27. mai 2019
En av initiativtakerne bak #metooakademia stusser på at det bare spørres om en har opplevd noe de siste tolv månedene i den nasjonale kartleggingen.
Khrono
26. mai 2019
I humaniorafagene er den store utfordringen at andelen menn er for lav, med ett unntak: Filosofi. Hvorfor er det slik?
forskning.no
24. mai 2019
Da Karen K. Uhlenbeck som første kvinne mottok Abelprisen gjorde det inntrykk på norske matematikere i salen.
Universitetet i Bergen
23. mai 2019
Abelprisvinnar Karen Uhlenbeck besøkte Bergen og løyste oppgåver med 200 skuleelevar i Botanisk Hage. Abelprisen gjer at ho kjenner eit stort ansvar.
Times Higher Education
23. mai 2019
Experiment that saw students take tests in temperatures ranging from 16ºC to 33ºC finds men appear to score highest in the cold.
Times Higher Education
23. mai 2019
King’s College London moves opens debate over role of such knowledge in countries without significant Aboriginal populations.
Uniforum
22. mai 2019
Tysdag 21. mai fekk amerikanske Karen Uhlenbeck (76) utdelt Abelprisen frå kong Harald. Halvparten av prispengane vil ho gi til organisasjonar som arbeider for å få kvinner og minoritetar inn i akademia.
Aftenposten
21. mai 2019
Abelprisvinner Karen Uhlenbeck (76) synes det er et stort ansvar å skulle være et forbilde for andre kvinner.
Forskerforum
21. mai 2019
Professorlønnene ved Nord universitet varierer mye. Men ansiennitet og kjønn ser ikke ut til å påvirke lønningene, skriver Hanssen og Jørgensen ved Nord universitet.
Khrono
21. mai 2019
Høydepunktet i Karen Keskulla Uhlenbecks karriere, skjedde før hun utforsket teoriene hun er kjent for. Tirsdag mottok hun Abelprisen.
Dagbladet
21. mai 2019
Kvinnesak, matematikk og framtida! Innlegg fra Dahl og Rønquist, instituttledere i matematikk ved UiO og NTNU.

Sider