Si ifra!

Et arbeidsmiljø som tar vare på arbeidstakerne skal ikke akseptere noen form for trakassering. Alle medarbeidere har ansvar for å varsle om observert trakassering eller annen klanderverdig opptreden.

Det er viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du som ansatt ønsker eller ser behov for en endring i arbeidsmiljøet generelt. Det kan være en ukultur eller utdaterte praksisformer som har satt seg i organisasjonen.

Varslingssystem

Arbeidsgiver har plikt til å ha et system – etiske retningslinjer eller varslingsrutiner – for hvordan de skal reagere når det blir observert eller meldt fra om trakassering. Opplever man trakassering, er det viktig å ta i bruk varslingssystemet.

Eksempler på varslingssystemer, både for studenter, vitenskapelig og administrativt ansatte:

Norges idrettshøgskole:
Varsling av uønskede forhold
NTNU:
Etiske retningslinjer
Universitetet i Oslo:
Varsling for ansatte ved UiO
Uønsket seksuell oppmerksomhet / seksuell trakassering
Si fra-systemet for studenter
Universitetet i Bergen:
Si fra om studentmiljøet
 

Se mer om universitetene og høgskolenes retningslinjer og tiltaksplaner

Delt bevisbyrde

Bestemmelsen om delt devisbyrde gjelder for trakasseringssaker. Det er den som klager som i utgangspunktet har bevisbyrden for at det skal være grunn til å tro at trakasseringen har funnet sted. Ofte er det påstand mot påstand, og det kan være vanskelig å bevise at trakasseringen har forekommet.

Troverdighetsvurdering:

  • Ofte ender vurderingen av hendelsen i en troverdighetsvurdering, derfor er vitneforklaring viktig.
  • Det er utfordrende å få kolleger til å vitne fordi de kan være redde for represalier.
  • Men det er ikke krav om at eventuelle vitner har observert uttalelsene eller hendelsene. Legeerklæring kan være en form for å sikre bevis. At man forteller noen andre i detalj hva som har skjedd er en annen måte å gjøre det på.
  • Den som blir trakassert må forsøke å si ifra til den som trakasserer når en handling er uønsket. Det vil styrke ens troverdighet. Dessuten kan man da anta at den som er beskyldt vet at å gjenta den uønskede handlingen da kan regnes som trakassering. 

Falske beskyldninger 

Falske beskyldninger skal ikke tolereres. Det kan resultere i disiplinære tiltak.

 

Mer om trakassering

Det kan være lurt å være oppmerksom på arbeidsgivers plikter, slik at du kjenner til kravene i lovverket for oppfølging og bistand.

Studentombud

Universitetet i Oslo (UiO) fikk Norges første studentombud i 2013. Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ble landets første høgskole med studentombud i 2014.

Nå følger flere universiteter og høgskoler etter.

Se også

Filmer

En film fra Likestillings- og diskrimineringsombudets seminar Trakassering i arbeidslivet, og en om idrettsverdenen laget av Den internasjonale olympiske komité.

Se også