Litteratur og handlingsplaner

Her presenterer vi et utvalg publikasjoner om trakassering og mobbing i arbeidslivet. Det er lite norsk og nordisk forskning på seksuell trakassering i akademia, men vi har samlet litteratur som kan være nyttig i arbeidet mot seksuell trakassering i forskningssektoren.

Nederst på siden er det en presentasjon av universiteter og høgskoler som har handlingsplaner eller retningslinjer mot seksuell trakassering.

Litteratur

Fredrik Bondestam och Maja Lundqvist (2018). Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt, Vetenskapsrådet.

Bondestam, Fredrik og Gunilla Carstensen (2004). Från sexuella trakasserier till könskränkande processer. Om kön, utsatthet och normalitetens våld. Working Paper Series 2004/1, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Brantsæter, Marianne C. og Widerberg, Karin (1992). Sex i arbeid(et) i Norge, Oslo:Tiden

Carstensen, Gunilla (2004). Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld. Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin. Gondolin.

Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (red.) (2011). Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer.

Einarsen, Ståle og Harald Pedersen (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet.

Einarsen, Ståle, Helge Hoel, Dieter Zapf og Cary L. Cooper (Eds.) (2010) Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research and Practice.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2014). Forbudet mot trakassering i arbeidslivet. Oppsummeringsrapport av LDOs saker om trakassering i arbeidslivet.

Nielsen, Morten B., Brita Bjørkelo, Guy Notelaers, Ståle Einarsen (2010). Sexual Harassment: Prevalence, Outcomes, and Gender Differences Assessed by Three Different Estimation Methods. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. Volume 19, Issue 3, 2010.

Nielsen, Morten B. og Ståle Einarsen (2012). Prospective relationships between workplace sexual harassment and psychological distress. Occupational Medicine.

Nielsen, M. B., Magerøy, N., Gjerstad, J. og S. Einarsen (2014). Workplace bullying and subsequent health problems. Tidsskr Nor Legeforen, Nr. 12/13 – 1. juli 2014.

Sletteland, Anja og Hannah Helseth (2018). Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering. Forlaget Manifest.

Tiltaksplaner mot seksuell trakassering

Nord universitet
Varsling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Nulltoleranse for seksuell trakassering

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU
Seksuell trakassering – Maktmisbruk vi ikke tolererer

Universitetet i Agder
Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering ved UiA?

Universitetet i Bergen
Seksuell trakassering | Si fra om studentmiljøet | Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat

Universitetet i Oslo
Trakassering: mobbing og seksuell trakassering

Det teologiske Menighetsfakultetet
Uønsket/plagsom seksuell oppmerksomhet

Handelshøyskolen BI
Varsling av trakassering og utilbørlig oppførsel

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
Trakassering

Norges Handelshøyskole
Tiltak mot trakassering

Norges idrettshøgskole
Varsling av uønskede forhold

Norges musikkhøgskole
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

VID vitenskapelige høgskole (VID)
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Handlingsplan mot seksuell trakassering

Høgskolen i Østfold
Seksuell trakassering: retningslinjer

Høgskulen på Vestlandet
Uønsket seksuell opmerksomhet - trakassering

Lovisenberg Diakonale Høgskole
Si ifra

NLA Høgskolen
Handlingsplan mot seksuell trakassering