Litteratur og handlingsplaner

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Her presenterer vi et utvalg publikasjoner om trakassering og mobbing i arbeidslivet. Det er lite norsk og nordisk forskning på seksuell trakassering i akademia, men vi har samlet litteratur som kan være nyttig i arbeidet mot seksuell trakassering i forskningssektoren.

Nederst på siden er det en presentasjon av universiteter og høgskoler som har handlingsplaner eller varslingssystemer og retningslinjer mot seksuell trakassering.

Litteratur

Bondestam, Fredrik och Maja Lundqvist (2018). Sexuella trakasserier i akademin. En internationell forskningsöversikt, Vetenskapsrådet.

Bondestam, Fredrik og Gunilla Carstensen (2004). Från sexuella trakasserier till könskränkande processer. Om kön, utsatthet och normalitetens våld. Working Paper Series 2004/1, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Brantsæter, Marianne C. og Widerberg, Karin (1992). Sex i arbeid(et) i Norge, Oslo:Tiden

Carstensen, Gunilla (2004). Sexuella trakasserier finns nog i en annan värld. Konstruktioner av ett (o)giltigt problem i akademin. Gondolin.

Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (red.) (2011). Det gode arbeidsmiljø. Krav og utfordringer.

Einarsen, Ståle og Harald Pedersen (2007). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet.

Einarsen, Ståle, Helge Hoel, Dieter Zapf og Cary L. Cooper (Eds.) (2010) Bullying and Harassment in the Workplace. Developments in Theory, Research and Practice.

ERAC (European Research Area and Innovation Committee) Standing Working Group on Gender in Research and Innovation (2020). Sexual Harassment in the Research and Higher Education Sector: National Policies and Measures in EU Member States and Associated Countries.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2014). Forbudet mot trakassering i arbeidslivet. Oppsummeringsrapport av LDOs saker om trakassering i arbeidslivet.

Motrøen, Mads (2019). Nasjonal rapport: mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren.

Noter: Rapporten er utført av Ipsos på vegne av Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo og Kunsthøgskolen i Oslo.

Nielsen, Morten B., Brita Bjørkelo, Guy Notelaers, Ståle Einarsen (2010). Sexual Harassment: Prevalence, Outcomes, and Gender Differences Assessed by Three Different Estimation Methods. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma. Volume 19, Issue 3, 2010.

Nielsen, Morten B. og Ståle Einarsen (2012). Prospective relationships between workplace sexual harassment and psychological distress. Occupational Medicine.

Nielsen, M. B., Magerøy, N., Gjerstad, J. og S. Einarsen (2014). Workplace bullying and subsequent health problems. Tidsskr Nor Legeforen, Nr. 12/13 – 1. juli 2014.

Sletteland, Anja og Hannah Helseth (2018). Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering. Forlaget Manifest.

Universitets- og høgskolerådet (2019). Rapport fra Arbeidsgruppen mot mobbing og trakassering i UH-sektoren (UHRMOT)

Universitets- och högskolerådet (2019). Förebyggande arbete mot sexuella trakasserier i akademin En internationell forskningsöversikt.

Seksuell trakassering: tiltak og varsling

Nord universitet

Varsling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Nulltoleranse for trakassering!

Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NTNU

Seksuell trakassering – Maktmisbruk vi ikke tolererer | Seksuell trakassering | Varsling

OsloMet - storbyuniversitetet

Retningslinjer mot trakassering | Varsling - ansatt | Har du opplevd seksuell oppmerksomhet eller trakassering som student ved OsloMet?

Universitetet i Agder

Si ifra | Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering ved UiA? 

Universitetet i Bergen

Seksuell trakassering | Si fra om studentmiljøet | Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat

Universitetet i Oslo

Si fra | Trakassering: mobbing og seksuell trakassering | Retningslinjer mot trakassering

Universitetet i Stavanger

Si ifra! | Seksuell trakassering - uforenlig med våre verdier

Universitetet i Sørøst-Norge

Varsling av kritikkverdige forhold

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Varsling om seksuell trakassering | Håndtering av varsler om mobbing og/eller trakassering mellom studenter 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Varsling

MF vitenskapelig høyskole

Trakassering

Handelshøyskolen BI

Varsling av trakassering og utilbørlig oppførsel

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Si fra!Trakassering 

Kunsthøgskolen i Oslo

Si ifra om læringsmiljøet

Norges Handelshøyskole

Sei frå | Har du opplevd trakassering?

Norges idrettshøgskole

Si fra | Mobbing, trakassering og seksuell trakassering

Norges musikkhøgskole

Si fra - ansattUønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering

VID vitenskapelige høgskole (VID)

Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering | Meld fra om alvorlige forhold | Retningslinjer ved uønsket og plagsom seksuell oppmerksomhet

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

VarslingHandlingsplan mot seksuell trakassering

Høgskolen i Innlandet (INN)

Si ifra | Varslingsrutine

Høgskolen i Østfold

Seksuell trakassering: retningslinjer | Varslingsrutiner

Høgskulen i Volda

Sei i frå

Høgskulen på Vestlandet

Uønsket seksuell opmerksomhet - trakassering | Varsling av alvorlege hendingar 

Høyskolen Kristiania

Si din mening: Hva er en varsling?

Lovisenberg Diakonale Høgskole

Si ifra

NLA Høgskolen

Handlingsplan mot seksuell trakassering 

Politihøgskolen

Si ifra!

Les mer

Mangler vi tiltaksplanen eller informasjon om varsling og retningslinjer for din institusjon? Send gjerne en lenke til oss i en e-post: kifinfo@kilden.forskningsradet.no.

Den nasjonale arbeidsmiljøundersøkelsen for universiteter og høgskoler (ARK) ble lansert i 2013. Det er ikke spørsmål om seksuell trakassering i undersøkelsen. Mer i nyhetssaken: Taushet om seksuell trakassering er fortsatt et problem i akademia.

Les nyhetssaker om seksuell trakassering.

Mer å lese i lenkene under:

Se også: