Nettsider i og utenfor Norge

Her har vi samlet en oversikt over aktuelle nettsider for deg som jobber med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren. Listen nedenfor innholder norske, nordiske, europeiske og internasjonale nettressurser:

 

Norge

Statistikk

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler.

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning utarbeider og presenterer statistikk fra forsknings- og utdanningssektoren.

Samordna opptak fører statistikk over søkning og opptak til studier.

Statistisk sentralbyrå har en egen temaside om likestilling som samler en del av SSBs kjønnsdelte statistikk.

Nasjonal politikk

Norges forskningsråd har en egen side om likestilling og ansvaret de har for å ivareta kjønnsperspektiver og likestilling i forskning.

Forskningsrådet har også programmet Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Programmet startet i 2013 med mål om å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Universiteter og høgskoler

Oversikt over alle universiteter og høyskoler i Norge

Likestilling ved Norges Handelshøyskole

Likestilling ved Universitetet i Bergen

Likestilling ved NTNU

Likestilling ved Universitetet i Oslo

Likestilling ved Universitetet i Agder

Instituttsektoren

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning driver Instituttkatalogen med en oppdatert og fullstendig oversikt over norske forskningsinstitutter.

Forskningsinstituttenes Fellesarena - FFA er en paraplyorganisasjon for rundt 50 fristilte forskningsinstitutter, både de teknisk-industrielle, de regionale, samfunnsforsknings-, primærnærings- og miljøforskningsinstituttene.

Abelia representerer ikke-statlige forskningsinstitutter som kommer under retningslinjer for å motta offentlig støtte.

Kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning i Norge

Kilden kjønnsforskning.no
Her finner du oversikt over kjønnsforskningsentre og miljøer i Norge

Norden

Island

Hagstofa ìslands / Statistics Iceland, Islands nasjonale statistikk-institutt

Rannsóknamiðstöð Íslands / The Icelandic Centre for Research, Islands forskningsråd

Danmark

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
http://www.lige.dk/indsats_kvindiled.asp

Danmarks Statistik
Myndighet for dansk statistikk
http://www.dst.dk/

Finland

Tilastokeskus
Sentrum for statistikkinformasjonen i Finland
http://www.stat.fi/index_en.html

Finlands Akademi
http://www.viksu.fi/sv/A/

Sverige

Universitets- och högskolerådet: Främjande och analys
http://www.uhr.se/sv/Framjande-och-analys/

Jämda
Databas för jämställdhetslitteratur
http://jamda.ub.gu.se

Jämställ.nu
Portal om jämställhetsintegrering
http://www.jamstall.nu/

Statistiska centralbyrån (Sverige)
Statistiska centralbyån (SCB) produserer Sveriges offisielle statistikk
http://www.scb.se/

Vetenskapsrådet: Lika villkor – jämställdhet i forskningen
https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/bedomning-av-ansokningar/jamstalldhet.html

Nordisk

NIKK – Nordisk institutt for kunnskap om kjønn
Her finner du oversikt over kjønnsforskningsmiljøer i hele verden
http://www.nikk.no/

Nordisk Ministerråd
Ministerrådet for likestilling (MR-JÄM)
http://www.norden.org/no/nordisk-ministerraad/ministerraad/…

Europa

Transnasjonalt

Central European Centre for Women and Youth in Science (CEC-WYS)
http://www.genderportal.eu/organisations/central-european…

European Institute for Gender Equality (EIGE)
https://eige.europa.eu/

EU-kommisjonen: Likestilling i forskning
http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg­policy&lib­gender

EQ - UNI - European Network on Gender Equality in Higher Education. Inngang til en europeisk e-postliste med tema likestilling i høyere utdanning
http://www.helsinki.fi/tasa-arvo/suomi/equni.html

FESTA - Female Empowerment in Science and Technology Academia
http://www.festa-europa.eu/

GENDER-NET ERA-NET
http://www.gender-net.eu/

GENERA - Gender Equality Network in the European Research Area
http://genera-project.com/

GenPORT er en nettportal for å dele kunnskap og tiltak om kjønn i forskning
http://www.genderportal.eu/

INTEGER project: Institutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research
http://www.integer-tools-for-action.eu/en

LIBRA - Unifying innovative efforts of European research centres to achieve gender equality in academia
http://www.eu-libra.eu/

Frankrike

Mission pour la place des femmes CNRS (Mission for the place of women at CNRS)
http://www.cnrs.fr/mpdf/

Irland

WiSER - Centre for Women in Science & Engineering Research
https://www.tcd.ie/wiser/

Storbritannia

Advance HE
http://www.ecu.ac.uk/

ECU’s Athena SWAN Charter
http://www.ecu.ac.uk/equality-charter-marks/athena-swan/

International Journal of Gender, Science and Technology
http://genderandset.open.ac.uk/index.php/genderandset/index

WISE (Women in to Science and Engineering)
http://www.wisecampaign.org.uk/

Tsjekkia

National Contact Centre for Women and Science
http://en.zenyaveda.cz/

Tyskland

CEWS - Center of Excellence Women and Science
http://www.gesis.org/cews/en/home/

GenderKompetenzZentrum (The GenderCompetenceCenter)
http://www.genderkompetenzzentrum.de/

Women in Education and Research (Federal Ministry of Education and Research)
http://www.bmbf.de/en/474.php

Østerrike

ERA Portal Austria
https://www.era.gv.at/directory/83

fFORTE – Frauen in Forschung und Technologie (Women in Research and Technology)
http://www.fforte.at/

Internasjonalt

Australia

Science in Australia Gender Equity (SAGE) er et program for kjønnsbalanse og mangfold i STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine)
https://www.sciencegenderequity.org.au/

Internasjonalt forum

Organization for Women in Science for the Developing World (OWSDW)
http://owsd.net/

UNESCO

Gender Equality
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/gender-equality/

USA

ADVANCE: Increasing the Participation and Advancement of Women in Academic Science and Engineering Careers, National Science Foundation
https://www.nsf.gov/…

Association for Women in Science (AWIS)
http://www.awis.org/index.cfm

The Center for Women in Technology
http://www.umbc.edu/cwit/

National Research Council (NRC)
Committee on Women in Science, Engineering and Medicine (CWSEM)
http://sites.nationalacademies.org/pga/cwsem/

Harvard University, Faculty Development & Diversity
http://www.faculty.harvard.edu/about-office/history-office

Hunter College University of New York, Gender Equity Project
http://www.hunter.cuny.edu/genderequity/

Nettverk

Se vår oversikt over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge.

European Platform of Women Scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På EPWS’ hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.

Se også