Nytt fra andre medier

Khrono
14. april 2020
Yngre studenter er mer aktive og presterer litt bedre, viser ny rapport.
Khrono
12. april 2020
Når man sentraliserer høyere utdanning, hvor grundig utreder man da de samfunnsmessige konsekvensene, spør Øyvind Hanssen ved Nord iversitet.
Khrono
10. april 2020
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har bare 26 prosent kvinner i professorstillinger. Dårligst i landet, sammen med NTNU.
Khrono
08. april 2020
De får ikke krisepakke eller ekstra lån og stipend. Over 1000 internasjonale studenter som fortsatt er i Norge sliter.
Khrono
06. april 2020
Berre kvar fjerde professor ved NTNU er kvinne. Ved OsloMet er kvinnene i fleirtal.
Khrono
06. april 2020
Lavere publisering og færre siteringer av kvinner, skyldes først og fremst at kvinner forlater forskningsverden før menn, viser studie.
Khrono
03. april 2020
Fra pandemiforskning til antikken: Antallet norske prosjekter med stipend fra Marie Curie-ordningen er firedoblet på fem år.
Universitetsavisa
02. april 2020
Fristen for studenter til å melde sitt kandidatur til NTNU-styret er forlenget. Årsak: Det har ikke meldt seg nok kvinnelige kandidater.
Khrono
02. april 2020
Den tidligere psykiatriprofessoren ved Universitetet i Oslo ble 83 år gammel.
UiT Norges arktiske universitet
01. april 2020
I 2019 ble det avlagt 122 nye doktorgrader ved UiT, det høyeste antallet noensinne.
Khrono
31. mars 2020
Universitetet i Sørøst-Norge har størst vekst, og andelen doktorander med utenlandsk statsborgerskap går litt ned.
Universitetskanslersämbetet
30. mars 2020
UKÄ har bedömt och beskrivit jämställdhet i utvärderingar av forskarutbildningar under 2016-2018.
Klassekampen
28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse.
Khrono
27. mars 2020
Å ikke hjelpe de internasjonale studentene, er forskjellsbehandling av ulike grupper studenter, skriver studentledere.
Higher Education Authority
24. mars 2020
The report of the Athena SWAN Charter (UK) Independent Review Steering Group published this week.
Universitetet i Oslo
23. mars 2020
Professor Øystein Gullvåg Holter gikk fra å være en travel professor til å bli en engasjert emeritus 1. mars 2020.
Khrono
23. mars 2020
Fahad Said ønsker seg inn i ledelsen i Norsk studentorganisasjon.
Khrono
23. mars 2020
Akademiet for yngre forskere (AYF) beskriver utfordringer med likestilling for kvinner i akademia, skriver fem forskere fra AYF.

Sider