Nytt fra andre medier

Universitetet i Sørøst-Norge
22. august 2019
En bred undersøkelse avdekker utfordringer knyttet til mobbing og trakassering. USN skiller seg ikke ut i statistikken.
Universitetsavisa
22. august 2019
299 personer oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering de siste tolv månedene.
Dusken
22. august 2019
Andelen kvinner på Storsalens talerstol er oppsiktsvekkende lav. Ekspertene mener at psykologiske forskjeller mellom kjønnene kan være årsaken.
Universitetet i Agder
22. august 2019
I den nasjonale kartleggingen oppgir 24 ansatte ved Universitetet i Agder at de har opplevd seksuell trakassering på jobb det siste året.
NHH Bulletin
22. august 2019
Den nasjonale rapporten om mobbing og trakassering i akademia offentliggjøres i dag.
Khrono
22. august 2019
Juss-professor Ragnhild Hennum er ikke overrasket over at trakassering og seksuelle overgrep også skjer på universitetene og høgskolene.
Khrono
22. august 2019
Den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering viser at 18 personer rapporter om alvorlige seksuelle overgrep fra det siste året.
Forskerforum
22. august 2019
– Det denne undersøkelsen viser er uakseptabelt. Slik skal vi ikke ha det, sier statsråd Iselin Nybø.
Forskerforum
22. august 2019
Sofie Høgestøl er ikke overrasket over de høye mobbetallene ved universiteter og høyskoler.
Uniforum
22. august 2019
– Det er urovekkjande, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.
Khrono
22. august 2019
I dag presenteres den store nasjonale undersøkelsen av seksuell trakassering på universiteter og høgskoler. 25 institusjoner er med.
Times Higher Education
22. august 2019
Former colleagues call for investigations to disclose what Strathclyde and Heriot-Watt universities knew about Kevin O’Gorman’s conduct.
Tidningen Curie
21. august 2019
Men continue to dominate the top level of academia, a report from the AllBright Foundation shows.
Tidningen Curie
21. august 2019
Män dominerar fortfarande i den akademiska toppen, det visar en rapport från stiftelsen Allbright. I synnerhet vid de tekniska lärosätena är kvinnor kraftigt underrepresenterade.
Khrono
21. august 2019
Komitéen for kjønnsbalanse og mangfold i forskningen etterlyser flere punkter i evalueringen av strukturreformen.
Times Higher Education
21. august 2019
Gap in acceptance rates for major European conferences entirely down to behaviour of male referees.
Times Higher Education
21. august 2019
Institutions assume they will be bailed out if enrolments fall because they are ‘too big to fail’, says report.
Adresseavisen
20. august 2019
Arbeidslivet er like kjønnsdelt på universitetet som i resten av arbeidslivet, viser ny rapport.

Sider