Nytt fra andre medier

På Høyden
05. april 2017
Det har vært en interessant opplevelse å diskutere Holbergprisens uutholdelige hvithet med Sigmund Grønmo og Ellen Mortensen de siste to ukene, skriver Alf Gunvald Nilsen.
Minerva
05. april 2017
Det er uheldig at Solveig Horne nå gir seg, mener Inger Merete Hobbelstad og flere andre. For er det bare kvinner og minoriteter som diskrimineres?
NRK
05. april 2017
Regjeringen vil tillate særbehandling av menn på kvinnedominerte studier. Det betyr at det kan bli kjønnskvotering på blant annet psykologi.
Regjeringen.no
05. april 2017
Regjeringen foreslår en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov og ny diskrimineringsnemnd.
På Høyden
04. april 2017
– Når man ikke har noe å skjule, er det ingen grunn til å holde komitéens arbeid hemmelig, sier sosiolog Alf Gunvald Nilsen. – Uaktuelt, sier Sigmund Grønmo, styreleder i Holbergprisen.
Universitetsavisa
04. april 2017
Karami blir nektet å jobbe med forskning av regjeringen i Iran. Ordningen «Scholars at risk» (SAR) ble redningen.
På Høyden
31. mars 2017
Seks kvinner og to menn har søkt på dei tre prorektorstillingane ved HVL.
Norges forskningsråd
31. mars 2017
Universitetet i Agder (UiA) har et stort kvinneunderskudd på professornivå – som resten av akademia. Rektor Frank Reichert synes dette er uholdbart.
Universitas
30. mars 2017
UiOs varslingssystem forteller blant annet om vold, mobbing og seksuell trakassering. Etter å ha blitt innklaget for «ubehagelig» oppførsel ble en foreleser tatt ut av undervisning.
Uniforum
29. mars 2017
Ifølge forskeren Rebecca Lund er de stadig økende kravene i akademia tilpasset et maskulint ideal.
Studvest
28. mars 2017
– Når kvinner ikke bidrar muntlig, taper alle. Ikke bare dem som velger å ikke snakke, sier amerikansk forsker på besøk ved UiB.
Adresseavisen
28. mars 2017
Ansatte og studenter har langt flere menn enn kvinner å velge mellom til styret i NTNU.
Studvest
28. mars 2017
Kjønnsbalanse for kjønnsbalansens skyld er ikke veien til likestilling, mener den studentpolitiske listen Det Andre Reelle Alternativ (DARA).
Universitetsavisa
28. mars 2017
Menn er i klart flertall blant kandidatene til NTNU-styret. - Det er bra med alle som stiller, sier rektor Gunnar Bovim.
Universitetsavisa
27. mars 2017
Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.
Universitetsavisa
27. mars 2017
Nesten tre av fire kandidater med undervisnings- og forskningsstilling er menn. - Dette er problematisk, mener likestillingsrådgiver.
ktvq.com
26. mars 2017
Montana State University students at the Leadership Institute saw a need for positive discussion on gender-related issues.
Dusken.no
24. mars 2017
Nisrin El Morabit er mot kjønnskvotering, men skriver at det er et nødvendig virkemiddel så lenge vi har et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i verden.

Sider