Nytt fra andre medier

Khrono
20. november 2017
Forfatter Heidi Helene Sveen mener det er viktig å rapportere hendelser på arbeidsplassen.
Khrono
19. november 2017
Universitetet i Stavanger planlegger å avskjedige professor Nils Rune Langeland torsdag.
Khrono
18. november 2017
Curt Rice minner departementet på behovet for tenke kjønnsbalanse og mangfold også når man omorganiserer.
Klassekampen
17. november 2017
For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo som følge av seksuell trakassering.
Khrono
17. november 2017
Rektor ved Universitet i Oslo, Svein Stølen, snur og vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering.
På Høyden
17. november 2017
Nå vil UiO-rektor Svein Stølen vil vite mer om omfanget av seksuell trakassering ved institusjonen. Også ved UiB kan en kartlegging være på trappene.
Universitetet i Oslo
17. november 2017
Den massive seksuelle trakasseringen som nå synliggjøres gjennom #metoo bølgen, ryster oss i kropp og sjel, skriver rektoratet ved Universitetet i Oslo.
Universitetsavisa
16. november 2017
Økningen er på 12 prosent første halvår, nå nærmer man seg rekordåret 2013.
Universitetsavisa
16. november 2017
Den største arbeidsmiljøundersøkelsen i akademia styrer unna spørsmål om seksuell trakassering og mobbing.
Khrono
15. november 2017
Tall for første halvår i år gir håp om at antallet doktorgrader i 2017 kan overgå rekordåret 2013, viser opptelling fra NIFU.
Khrono
15. november 2017
Under representantskapsmøtet til UHR har medlemma i dag vedteke at dei skal ha en felles komité i arbeidet mot seksuell trakassering i akademia.
Uniforum
15. november 2017
– Ble slengt i veggen av en pesende, siklende professor, med alle kroppslige indikasjoner på å skulle «ta for seg».
På Høyden
15. november 2017
Dag Rune Olsen kjenner ikkje til saker om seksuell trakassering ved UiB. Det uroar han.
NIFU
15. november 2017
De siste årene har kjønnsbalansen blant doktorandene vært ganske jevn, og andelen utenlandske statsborgere har stabilisert seg på 37 prosent.
Khrono
14. november 2017
Henrik Asheim ber universiteter og høgskoler ansette flere forskere fast, også de som først får ekstern finansiering.
Khrono
14. november 2017
Det er bra og også bli vurdert på undervisning, men det bør være alternativt, skriver førsteamanuensis Ulla Higdem.
Forskerforum
13. november 2017
Morten Fosaas (33) leverte aldri doktoravhandlingen. – Det eneste jeg ville kvalifisert meg til, var en ny fase med uforutsigbarhet og usikkerhet.
Khrono
13. november 2017
Han synes arbeidet mot seksuell trakassering i akademia går for sakte, og ber om at landets rektorer samlet tar initiativ til en kartlegging i sektoren.

Sider