Nytt fra andre medier

Universitetsavisa
27. mars 2017
Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.
Universitetsavisa
27. mars 2017
Nesten tre av fire kandidater med undervisnings- og forskningsstilling er menn. - Dette er problematisk, mener likestillingsrådgiver.
ktvq.com
26. mars 2017
Montana State University students at the Leadership Institute saw a need for positive discussion on gender-related issues.
Aftenposten
24. mars 2017
Bjerrum Nielsen takker for seg med to analyser i guttedebatten.
Khrono
21. mars 2017
Mange er negative til innføring av en siteringsindikator i tellekantsystemet, men flere er også positive, viser høringsuttalelser.
Uniforum
20. mars 2017
Utenlandske statsborgere tok nesten 40 prosent av doktorgradene i Norge i 2016. I teknologi stod utlendinger for to av tre doktorgrader, viser tall fra NIFU.
NIFU
17. mars 2017
I 2016 ble det holdt 1410 disputaser i Norge. Det var 26 færre enn året før, og godt og vel 100 grader under antallet i det foreløpige toppåret 2013.
Khrono
17. mars 2017
Rektor Gunnar Bovim forrykker kjønnsbalansen i sin nye ledergruppe. Fra høsten er de 10-7 i mannlig favør. Han føler seg likevel trygg på at samtlige av lederne har likestillingskompetanse.
Genus.se
16. mars 2017
Hon ser det som viktigt att dela med sig av forskning om könsmaktsordningen även utanför den akademiska världen.
Khrono
16. mars 2017
I studentpolitikken er det lite som er mer sexy enn #studentkravet, og det er nettopp det som havner i førersetet når det skal velges ny Velferds- og likestillingsansvarlig i NSO, skriver kandidat til nettopp det vervet, Jonas Strisland.
Aftenposten
16. mars 2017
Kristian Gundersen hører ting jeg ikke har sagt: at gutters problemer skyldes kognitiv underlegenhet. Dette nonsens må stå for hans egen regning, skriver Harriet Bjerrum Nielsen.
Forskerforum
16. mars 2017
Mange spør seg hvorfor så mange kvinner forlater akademia. Jeg spør meg hvorfor folk blir, skriver Åste Dokka.
Norges forskningsråd
15. mars 2017
I 2012 var en av fem faglige ansatte ved NUPI kvinner, og ingen hadde professorkompetanse. NUPIs ansatte og ledelse ønsket å endre dette. De gikk til forskningen på feltet for å finne ut hvilke tiltak som fungerer.
Holbergprisen
10. mars 2017
Holbergprisen 2017 tildeles den britiske forskeren og professoren i filosofi Onora O'Neill, University of Cambridge, for hennes fremragende og innflytelsesrike arbeid innen filosofi.
Norges forskningsråd
09. mars 2017
Likestillingsombudet og Likestillingsnemnda konkluderer med at BALANSE-prosjektet KLOK for kvinnelige forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge er i strid med likestillingsloven.
forskning.no
09. mars 2017
Tre kvinnelige mattegenier bidro til å sende den første amerikaneren i bane rundt jorda. Men fortsatt er det bare menn som har vært på månen.
Khrono
08. mars 2017
Likestillingsombudet stopper likestillingsprosjekt som skulle føre til flere kvinnelige professorer og dosenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der mannsdominansen er stor i faglige toppstillinger.
Norges forskningsråd
08. mars 2017
I stedet for å besitte de formelle lederposisjonene, var kvinnene hos SINTEF hardtarbeidende forskere på lavere nivå.

Sider