Nytt fra andre medier

Uniforum
19. april 2018
Profesjonsstudiet i psykologi er det mest populære faget på Universitetet i Oslo. Det har 17 førstevalgssøkere for hver plass, viser søkertallene fra Samordna opptak.
Uniforum
19. april 2018
Noregs første kvinnelege professor, Kristine Bonnevie er no blitt heidra med eit eige blått skilt frå Oslo Byes Vel.
Uniforum
18. april 2018
– Denne saka vitnar om det svake rettsvernet offera for seksuell trakassering har hatt i lang tid. Det seier likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm.
Ingeniørenes stemme
18. april 2018
Forsker Silvija Seres mener Norge ikke har forklart mulighetene godt nok i flere tiår. Det er ikke utdanningsminister Iselin Nybø enig i.
Khrono
18. april 2018
Menn er flinkest til å publisere poeng innenfor det norske tellekantsystemet, viser nye publiseringstall. Det nasjonale publiseringsutvalget har nedsatt en arbeidsgruppe for å finne årsaker.
Universitetskanslersämbetet
18. april 2018
Mellan 2016 och 2017 ökade antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå något från runt 3 000 till 3 060.
Universitas
16. april 2018
Studenter med nikab er et så lite problem at Universitas selv tok på seg nikab og gikk i forelesning. Selv da skadet det ingen.
NRK
16. april 2018
Et hundretalls forskere stiller seg bak et opprop der Svenska Akademien anklages for ikke å drive institusjonen på en «verdig og adekvat» måte.
Khrono
16. april 2018
Musiker Mari Boine er en av fire nye æresdoktorer som er utnevnt ved UiT i forbindelse med 50-årsjubileet.
Universitetsavisa
16. april 2018
Det tar lang tid å ansette professorer, men kjønnsbalansen på pensum og annen skjevfordeling kan man raskt gjøre noe med, mener professor Aud Mikkelsen Tretvik.
Universitetsavisa
16. april 2018
Historiefaget omtales både som gutteklubben i akademia og UH-sektorens mannsbastion.
Khrono
14. april 2018
Til tross for moderat kjønnskvotering har kun 38 prosent av søknadene om midler fra Forskningsrådet kvinnelig prosjektleder, viser nytt barometer.
På Høyden
13. april 2018
– Vi vet at det finnes menn som misbruker stillingen sin, sier Ann Nilsen.
Uniforum
13. april 2018
– Resultatet av ei mekling vil berre ha verknad for partane og vil ikkje gjelda for andre saker.
Uniforum
12. april 2018
Birgitte Moesgaard Henriksen har fått medhald i at ho har fått påført yrkesskade på grunn av seksuell trakassering på UiO.
Norges forskningsråd
12. april 2018
Forskningsrådet presenterer nå statistikk over kjønnsfordelingen i søknadene og tildelingene samt fra de institusjonene som sender flest søknader.
Khrono
12. april 2018
Mens andelen av befolkningen i Norge som tar høyere utdanning øker, så peker pilen motsatt vei for andelen av innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre.
Khrono
12. april 2018
Flere medlemmer har trukket seg, og Kongen vurderer å gripe inn. Stormen rundt Svenska Akademien og påstander om seksuell trakassering ser ikke ut til å gi seg med det første.

Sider