Nytt fra andre medier

Universitetsavisa (NTNU)
13. oktober 2005
Styret har i dag fredag ansatt to prorektorer. Det er Julie Feilberg som får ansvar for utdanning og læringskvalitet, og Astrid Lægreid som blir prorektor for forskning og nyskaping.
Utropia
11. oktober 2005
Medisinstudent Ingjerd Jøssang etterlyser eit kjønnsperspektiv på medisinutdanninga i Tromsø.
Utropia
11. oktober 2005
Mye tyder på at kritikken fra medisinstudent Ingjerd Jøssang kom i rett tid. Nå skal studieplanene for medisinstudiet ved UiTø revideres.
Utropia
11. oktober 2005
Fleire hundre nysgjerrige var innom kvinneforskarmaratonen på Driv. Berre mannfolka mangla.
På Høyden (UiB)
07. oktober 2005
Den nye SFF-runden er i gang og fra Universitetet i Bergen deltar 19 forskningsgrupper i kampen om å få status som senter for fremragende forskning.
Universitetet for miljø- og biovitenskap
03. oktober 2005
2005 ser ut til å bli et meget godt doktorår. Hittil i år er det avlagt 482 doktorgrader på landsbasis, og det er 44 flere enn i samme periode i fjor.
Universitetsavisa (NTNU)
02. oktober 2005
Carina gleder seg til hver forelesning. Kanskje skyldes det freshe kvinner som foreleser om Hotel Cæsar?
Uniforum (UiO)
27. september 2005
Det ble gjennomført 482 doktordisputaser ved norske universiteter og høyskoler første halvår 2005.
Universitas (UiO)
27. september 2005
Studentparlamentet går inn for kvotering ved inntaket til studier der et kjønn er sterkt underrepresentert. - Hårreisende, mener representanter fra Moderat Gruppe.
Tromsøflaket (UiTø)
25. september 2005
Universitetet i Tromsø har fått tre nye kvinnelege professorar, Hege Brækhus, Annette Bauer-Brandl og Åshild Fredriksen.
Studvest (UiB)
20. september 2005
«So long as the moon and sun endureth’ Cambridge should remain a society for men.» heter det i en publikasjon fra det berømte britiske universitetet fra 1917. Mye tyder på at det ikke har skjedd så mye siden den gang.
Høgskolen i Buskerud
18. september 2005
Å gi jenter som begynner på ingeniørutdanning et utdannings- og reisestipend, er i tråd med bestemmelsen om positiv særbehandling i Likestillingsloven, i følge Klagenemda for likestilling.
Studvest (UiB)
06. september 2005
* Økning på kun 0,1 prosent fra 2003 til 2004. * Institutt for økonomi har ikke en eneste kvinnelig professor.
Studvest (UiB)
06. september 2005
Rektor Sigmund Grønmo skulle ønske hvert universitet hadde valgfrihet til å kvotere og øremerke stillinger.
Bergensavisen
06. september 2005
Den nye rektoren på Universitetet i Bergen vil prioritere likestilling og øke andelen kvinnelige professorer fremover, men innfører ikke generell kjønnskvotering.(
Universitetsavisa (NTNU)
01. september 2005
Mandag gikk fristen for å søke prorektorstillingene ut. Med en mannsterk dekangruppe, kan det være aktuelt med to kvinnelige prorektorer.
Østlendingen
14. august 2005
I dag starter Løtens varaordfører Kjersti Hoff som ny daglig leder ved Kvinneuniversitetet. Målet er å redde bedriftens framtid.
På Høyden (UiB)
09. august 2005
Då Anna Lipniacka oppdaga at ho var einaste kvinne ved Institutt for fysikk og teknologi i Bergen, vart ho sjokkert. Difor etablerte ho Nordic Network for Women in Physics, NorWiP.

Sider