Nytt fra andre medier

Harstad Tidende
26. oktober 2004
Universitetet i Tromsø (UiTø) har i løpet av 22 år ikke kommet av flekken når det gjelder likestilling i professorrater.
Radio Tromsø
26. oktober 2004
Universitetet i Tromsø er dårligst i landet på likestilling i professorater.
Bladet Tromsø
26. oktober 2004
Universitetet i Tromsø (UiTø) har i løpet av 22 år ikke kommet av flekken når det gjelder likestilling i professorrater.
Utdanning.no
19. oktober 2004
En byste av jusprofessor og tidligere rektor ved UiO, Lucy Smith, ble nylig avduket. – Dette er en stor begivenhet. For det er ikke mange kvinner på universitetet som titter ned på oss fra vegger og sokler, bemerket dekan Jon T. Johnsen under avdukingen.
Bergens Tidende
15. oktober 2004
En er eiendomsbaronesse og har hånd om 95 bygg. En annen er sjef for 17.000 studenter. På Universitetet i Bergen er det flust av kvinnelige sjefer.
På Høyden (UiB)
04. oktober 2004
Det kan være vanskelig å være kvinne i en mannsdominert studiehverdag eller på en mannsdominert arbeidsplass. Kvinner er i minoritet både under studiene og i arbeidslivet etterpå. Realdamene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ruster seg sammen.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. oktober 2004
For far too long, not enough women have risen up the ranks in science. But at last, companies and universities are recognising an asset they simply can't do without, says Alison George.
Ukeavisen Ledelse
16. september 2004
Andelen kvinner som tar doktorgrad i Norge er lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene.
På Høyden (UiB)
13. september 2004
I På Høyden uttaler styrer ved filosofisk institutt, Knut Ågotnes, i forbindelse med kritikk som er fremkommet ved ansettelse i fem lektorater ved filosofisk institutt, at instituttet legger seg flat for likestillingskomiteens kritikk av ansettelseskomiteens sammensetning.
Universitas (UiO)
07. september 2004
Mannlige studenter gjør det dårligere enn kvinnelige. I fjor tok de i snitt fem poeng mindre enn sine kvinnelig medstudenter.
Universitas (UiO)
07. september 2004
På MF finnes det i dag ingen kvinnelige professorer, og heller ingen kvinner i ledelsen. – Dette holder ikke mål, sier Likestillingsdirektør Long Litt Woon.
Tromsøflaket (UiTø)
26. august 2004
Jentene er i ferd med ”å kuppe” flere av UiTøs profesjonsutdanninger, deriblant psykologi og farmasi.
Universitetsavisa (NTNU)
23. august 2004
Bra med norsk forskning: Unge forskere har innflytelse. Dårlig med norsk forskning: For lang vei fram til fast ansettelse for unge forskere.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
22. august 2004
Universitetet i Oslo får gi kvinnelege studentar ei halvt tilleggspoeng ved opptak til mastprogrammet i informatikk.
På Høyden (UiB)
17. august 2004
Likestillingsombudets klagenemd mener det er lovstridig å gi kvinnelige stipendiater førsterett til universitetenes barnehageplasser.
På Høyden (UiB)
13. august 2004
Den nyvalgte lederen for likestillingskomiteen ved UiB, Gry Kibsgaard, ønsker at komiteen skal jobbe mer utadrettet og sette søkelyset på likestilling i arbeidshverdagen.
Universitas (UiO)
10. august 2004
Universitetet i Oslo får ikke forskjellsbehandle menn og kvinner ved tildeling av barnehageplass.
Universitetsavisa (NTNU)
03. juli 2004
Fredag denne uka er det jentedag på datastudiet ved NTNU. Men jenteandelen går stadig nedover.

Sider