Nytt fra andre medier

NITO
19. mars 2006
Kvinner bruker mindre tid på forskning, publiserer mindre og får mindre eksterne forskningsmidler enn mannlige kolleger. Dette begrenser karrieremulighetene, skriver Universitas. – Denne trenden bør snus, sier leder for NITO Studentene, Kristin Nytræ.
Guardian
16. mars 2006
The campaign against a university lecturer who claims that black people and women are genetically inferior is spreading to campuses around the country following a demonstration in Leeds yesterday.
Ukeavisen Ledelse
15. mars 2006
Meningene er svært delte om tidligere utdanningsminister Kristin Clemet er en god kandidat til stillingen som rektor på BI.
Utropia
15. mars 2006
Berre omlag 15 % av professorane ved Universitetet i Tromsø er kvinner. Trass i at Universitetet har hatt eit like stillingsutval sidan 1975 har ikkje parten av kvinner i toppstillingar hatt noko særleg auke sidan Universitetet opna. No er det fleire kvinnelege enn mannlege studentar ved Universitetet, òg blant stipendiatane er kvinnene i fleirtal. Kvifor er då kvinner i dei øvste vitskaplege stillingane eit sjeldsyn ved Universitetet?
Nationella sekretariatet för genusforskning
13. mars 2006
Varför har inte Sverige och Norge - som länge satsat aktivt på jämställdhet vid universiteten - lyckats bättre än Baltikum och många länder i Östeuropa och kring Medelhavet? Den frågan ställde forskaren Liisa Husu vid 8 mars-seminariet "Kvinnor, vetenskap och karriär. Vad händer efter avhandlingen?".
TV2
12. mars 2006
Universitetet i Bergen (UiB) vil lokke kvinner til mannsdominerte stillinger med tillitspakker.
På Høyden (UiB)
12. mars 2006
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok onsdag en omfattende tiltakspakke for å få opp andelen kvinnelige vitenskapelig ansatte. Blant målsetningene er å nesten tredoble antallet kvinner i faste vitenskapelige stillinger innen ti år.
Corren.se
09. mars 2006
Utbildningen i industriell arbetsvetenskap vid Linköpings universitet får godkänt, men den ojämna könsfördelningen bland personalen kritiseras.
Guardian
09. mars 2006
Following a protest by students about the closure of London Metropolitan University's women's studies degree, Irene Gedalof argues why the course needs to be saved, not scrapped.
Universitetsavisa (NTNU)
09. mars 2006
Andelen kvinnelige professorer ved NTNU øker.
Studvest (UiB)
07. mars 2006
Seksjon for litteraturvitenskap syntes de hadde for få kvinnelige stipendiater og vitenskaplige ansatte. Nå gjør de noe med det.
Universitas (UiO)
07. mars 2006
Diskriminering på grunnlag av kjønn er en uting. Å innføre det i akademia vil være et solid feilgrep.
Guardian
07. mars 2006
Students at London Metropolitan University staged a protest today, on International Women's Day, over plans to axe the women's studies degree.
Forskning.no
07. mars 2006
- Norge er ikke flinke til å fremheve de kvinnelige akademiske foregangsfigurene, de som skal være rollemodeller for nye generasjoner, sier Linda Sangolt. Med boken *Minervas døtre*, som markerer Bergenskretsen av Norske Kvinnelige Akademikeres 70-årsjubileum, forsøker hun å bøte på dette.
Studvest (UiB)
07. mars 2006
Det holder ikke å pensjonere en generasjon menn for å få jevnere kjønnsbalanse i akademia.
Forskning.no
06. mars 2006
Tre lykkelige forskere ble torsdag tildelt til sammen 9 Mohn-millioner til å bygge opp fremragende forskningsmiljøer ved Universitetet i Bergen. Alle er kvinner.
Under Dusken (NTNU)
05. mars 2006
Før var alle områder utenfor hjemmet styrt av menn. Så hadde vi likestillingskampen. Den endret ikke kjønnsbalansen på alle felter, men i utdanningssystemet skjedde det i alle fall noe. Der har det rett og slett blitt kvinnedominans.
Under Dusken (NTNU)
05. mars 2006
FNs Kvinnekommisjon anser seg for å være forut for sin tid. I seksti år har de sett at utdanning av kvinner har vært avgjørende i utviklingsspørsmål. Er dette nytenkning, eller har resten av verden havnet i bakleksa?

Sider