Nytt fra andre medier

På Høyden (UiB)
18. mai 2005
Kvinneandelen av professorane ved UiB har auka med 0,1 prosentpoeng frå 2003 til 2004. Den gode nyheita er at kvinneandelen er høgare mellom dei nytilsette professorane fordi kjønnsbalansen i rekrutteringsgrunnlaget er blitt betre.
Dagsavisen
11. mai 2005
Norge, som er et av de førende land i Norden når det gjelder både kjønnsforskning og likestilling, har fått den mest kjønnsløse forskningsmelding på flere tiår.
Universitas (UiO)
10. mai 2005
Etter påtrykk fra Universitetsstyret ble Simone de Beauvoir pensum i ex.phil. Ellers er det ingen kvinnelige forfattere på pensumet til innføringsfagene i filosofi ved Universitetet.
På Høyden (UiB)
06. mai 2005
Det nye rektoratet vil prioritere likestilling og øke andelen kvinnelige professorer fremover, men det er ikke riktig at de ønsker å innføre generell kjønnskvotering til professorstillingene.
Studvest (UiB)
03. mai 2005
Stadig færre jenter tar siviløkonomiutdanning på Norges Handelshøyskole (NHH). På to år har jenteandelen i førstekullet falt fra 40 til 30 prosent.
Uniforum (UiO)
26. april 2005
Forsker Nina Witoszek ved Senter for utvikling og miljø, UiO, er tildelt Fritt Ords pris for 2005. Prisen er på 350 000 kroner og er institusjonens høyeste utmerkelse, melder ntb. Hun får prisen for å ha brakt sine østeuropeiske erfaringer inn i norsk debatt, og fordi hun har utfordret norske standardoppfatninger.
Adresseavisen
25. april 2005
- Kvinner skal helt til topps, sier likestillingsrådgiver ved NTNU etter at ti menn og ingen kvinner søker om å bli rektor.
Under Dusken (NTNU)
25. april 2005
Listen over søkere til rektorstillingen ved NTNU ble gjort kjent på styremøte 26.april. Dette er dyster lesing for de som hadde ambisjoner om en kvinnelig rektor ved NTNU.
Universitetsavisa (NTNU)
25. april 2005
Hodejegere lette med lys og lykte etter kvinnelige kandidater til rektorstillingen, men ingen har søkt.
Universitas (UiO)
19. april 2005
Universitetet ignorerer likestillingsombudets klage og opprettholder fortrinnsrett til barnehageplass for barn av kvinnelige stipendiater.
Universitas (UiO)
19. april 2005
Stadig skjevere kjønnsfordeling på studiet gjør at Norsk Medisinstudentforening nå ønsker flere menn til medisinstudier.
På Høyden (UiB)
04. april 2005
Som kandidater til nytt rektorat har vi mottatt en del spørsmål om vår holdning til likestilling. Derfor vil vi i dette innlegget framheve noen viktige utfordringer for universitetets likestillingsarbeid i årene som kommer, sier Anne Gro Vea Salvanes, Kjersti Fløttum, Berit Rokne Hanestad og Sigmund Grønmo i dette debattinnlegget.
The Register
28. mars 2005
The number of women in top positions in science, both in academia and industry, has risen, but not by much, according to the latest figures from the European Commission (EC).
Under Dusken (NTNU)
06. mars 2005
Under 15 prosent av professorene ved NTNU er kvinner.
Rogalands avis
11. februar 2005
Universitetet vil at Marit Alvestad skal bli professor. Derfor fikk hun stipend i fjor.
Tromsøflaket (UiTø)
06. februar 2005
2004 var et jubelår for Universitetet i Tromsø når det gjelder antall doktorgrader.
Universitas (UiO)
01. februar 2005
Kvinner i akademia har spesielt vanskelig for å melde ifra om seksuell trakassering, mener den svenske sosiologen Gunilla Carstensen.
Dagbladet
17. januar 2005
Cathrine Holst synes akademikere må skjønne at den offentlige debatten ikke blir bedre enn man gjør det til selv.

Sider