Nytt fra andre medier

Berlingske Tidende
31. august 2006
Universitetet i Bergen ønsker å bli et foregangsuniversitet for likestilling. Særlig skal rekruttering av kvinner til professorstillinger prioriteres.
Berlingske Tidende
31. august 2006
- Forestillingen om at vi er et skandinavisk likestillingsparadis, er kanskje det største hinderet for reell kjønnsbalanse i Norge, sier professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen, Kari Wærness.
Sveriges Radio
29. august 2006
Bara två av 17 nya professorer är kvinnor. Nu kommer kritik från Högskoleverket mot Högskolan i Jönköping.
Uniforum (UiO)
28. august 2006
For første gang tar en kvinne plass i sjefsstolen ved landets største forsknings- og undervisningsbibliotek, der kvinnene er i stort flertall. Nytilsatt UB-direktør Bente R. Andreassen (58) mener at biblioteket er blitt viktigere som læringsarena og at det må integreres tettere i moderorganisasjonen, hvis UiO skal bli et ledende forskningsuniversitet.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
27. august 2006
Vid slutet av förra året hade Mälardalens högskola 40 professorer anställda. Tre av dem var kvinnor. Under året nyanställdes elva professorer. Alla var män. Uppgifterna är hämtade ur högskolans egen årsredovisning för 2005 och visar att obalansen i fördelningen av professorsstolar fortsätter.
På Høyden (UiB)
27. august 2006
Det nærmer seg fristen for påmelding til høringskonferansen rundt UiBs nye handlingsplan for likestilling. Foreløpig er det nesten ingen instituttledere eller dekaner som har meldt seg på. Prorektor er bekymret.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
26. august 2006
For all the differences between the sexes, here's one that might stir up debate in the teacher's lounge: Boys learn more from men and girls learn more from women. That's the upshot of a provocative study by Thomas Dee, an associate professor of economics at Swarthmore College and visiting scholar at Stanford University.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
19. august 2006
President A.P.J. Abdul Kalam will inaugurate the national seminar on `Women: Science and Technology' organised by Bangalore University's Centre for Women's Studies on August 21.
På Høyden (UiB)
13. august 2006
Det er store forventninger til de lokale lønnsforhandlingene ved UiB. Potten som skal fordeles tilsvarer 1,75 prosent av lønnsmassen, og det er to år siden sist. Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sendte nylig ut et brev om gjennomføringen av de lokale lønnsforhandlingene. Der ble det presisert at de lokale forhandlingene skal bidra til å fjerne kjønnsbetingede lønnsforskjeller.
Teknisk ukeblad
06. august 2006
Tallene fra Samordna Opptak viser en markant økning i søkermassen til teknologiske fag ved årets hovedopptak til høyere utdanning. Kvinneandelen har også økt.
Universitetsavisa (NTNU)
03. august 2006
Opptaksnivået øker og jenteandelen i teknologifagene er høyere enn noensinne. Men ingen har så høy konkurranse om studieplassene som medisin og spansk.
Østlendingen
03. august 2006
Signe Opsahl tror og håper at Kvinneuniversitetet blir mer levedyktig i Hamar.
Cordis
01. august 2006
A total of 25 researchers have been selected as the winners of the 2006 European Young Investigator Awards (EURYI).
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
01. august 2006
EN SUSAN Hockfield was named president at Massachusetts Institute of Technology, the university's first female leader said she hoped her presence would ``give confidence to girls and young women that there are opportunities that will be open to them that they can't imagine right now."
Dagens Nyheter
31. juli 2006
Att de aldrig lär sig. Den sucken undslapp mig när jag i söndags under en het skånsk sol läste debattartikeln i Svenska Dagbladet med rubriken "Varför bara män?".
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
28. juni 2006
Currently, around 600 Indigenous people are enrolled at South Australian universities at any one time, two-thirds of them women and the great majority in degree-level and post-graduate programs.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
20. juni 2006
Arbetsgivarnas attityd till jämställda löner har drastiskt förändrats på ett par år. Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga universitetslärare håller på att utjämnas.
Utdanning.ws
15. juni 2006
Professor Steinar Stjernø ved Høgskolen i Oslo er leder av Kunnskapsdepartementets utvalg for høyere utdanning. Innstillingen skal leveres 31. desember 2007.

Sider