Nytt fra andre medier

Universitetsavisa (NTNU)
17. januar 2007
- Kjønn er en viktig faktor for å forstå elevenes interesser og påvirke framtidig studievalg, mener Camilla Schreiner, som har studert tenåringers holdning til naturfag.
Universitas (UiO)
16. januar 2007
Tvangskvotering vil aldri forandre holdninger, mener kronikkforfatteren, som etterlyser nye momenter i likestillingsdebatten.
Times online
15. januar 2007
WOMEN. Can’t live with ’em, can’t live without ’em. Can’t research ’em — say some; can’t research without ’em — say others.
Uppsala universitet
15. januar 2007
För Uppsala universitet är jämställdhet en fråga om både rättvisa och kvalitet. Jämställdhetsarbetet är ett led i strävan att skapa en välfungerande arbetsplats och en bra studiemiljö. Nu har Uppsala universitet fastställt en ny jämställdhetsplan för de närmaste tre åren.
Euroactiv.com
14. januar 2007
"Higher education and research institutes should clearly spell out their policies with regard to gender equality and PhD grants should be extended to cover maternity and adoption leave," recommends a report drafted by the French ministerial committee for professional gender equality in higher education and research, set up in January 2006.
Medical news today
12. januar 2007
The evidence base of medicine may be fundamentally flawed because of an ongoing failure of research to include gender differences in study design and analysis, according to an article published in the Journal of the Royal Society of Medicine.
Dagsavisen
07. januar 2007
Norge har 21 Sentre for fremragende Forskning (SFF). Kun ett av disse prestisjeprosjektene er ledet av en kvinne. Det vil ta 50 år før full likestilling er oppnådd i toppsjiktet innen forskningsmiljøene, viser en ny rapport.
Dagsavisen
07. januar 2007
Professor Christel Fricke er ikke overrasket over at hun er den eneste kvinnelige forskningslederen i sentrene for fremragende forskning.
Science Daily
21. desember 2006
- Integrating new location-aware computer networks with old-fashioned human networks, researchers at the New Jersey Institute of Technology (NJIT) have developed an innovative solution to the problem of isolation that faces women in the academic science and engineering workforce. The project, "NJIT Advance," is funded by a three-year grant from the National Science Foundation (NSF).
Aftonbladet
18. desember 2006
Till våren skrotar Malmö högskola genusvetenskapen på grund av dålig ekonomi. – Det är verkligen anmärkningsvärt och skrämmande, säger Michaela Neumann, student.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
17. desember 2006
Nordland fylkeskommune vedtar neste uke en samarbeidsavtale med Høgskolen i Narvik. Fylkesrådet vil bevilge inntil 800 000 kroner som delfinansiering av prosjektet ”Etablering av nettverk for kvinnelige teknologer.”
KILDEN
17. desember 2006
Etter mange års ventetid får Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Kvinnforsk) i Tromsø sin egen faglige koordinator fra neste år.
På Høyden (UiB)
14. desember 2006
Professor emeritus Ida Blom deler her sitt syn på dagens feminismedebatt og UiBs likestillingspolitikk. Som rektor ville hun ha arbeidet for at halvparten av alle professorater ble besatt av dyktige kvinnelige forskere.
Newsdesk
13. desember 2006
En översyn ska göras av hela rekryteringsprocessen för samtliga personalkategorier vid Uppsala universitet, i syfte att säkerställa att den är rättvis ur jämställdhetssynpunkt. Det är en av de åtgärder som finns med i universitetets jämställdhetsplan för de närmaste tre åren, som konsistoriet tog beslut om idag.
Aftenposten
13. desember 2006
Flere kvinner enn menn studerer i dag ved våre universiteter og høyskoler. Dette skiftet har hittil ikke trengt gjennom blant professorene og andre akademiske topper.
Upsala Nya Tidning
13. desember 2006
Uppsala universitet ska göra en översyn av rekryteringsprocessen för samtliga personalkategorier vid universitetet. Syftet är att säkerställa att processen är rättvis ur jämställdhetssynpunkt.
Ukeavisen Ledelse
12. desember 2006
Hvis høyskoler og universiteter ansetter kvinner i samme lave tempo som i dag, kan det gå 30 år før det oppnås likestilling i akademia.
Aftenposten
12. desember 2006
Hvis akademia ansetter kvinner i samme lave tempo som i dag, vil det ta 30 år før likestilling er et faktum. - Vi vil øke tempoet, ikke fortsette som før, sier viserektor Inga Bostad ved UiO.

Sider