Nytt fra andre medier

Science Daily
23. januar 2007
New research may provide insight as to why, despite progress over the last few decades, women remain underrepresented in math-heavy majors and professions.
Universitas (UiO)
23. januar 2007
Kjønnskvotering er å verdsette at kvinner og menn er forskjellige.
Halden Arbeiderblad
23. januar 2007
Det er langt flere kvinner enn menn som søker til høgskolene. Det bekrefter også tallene for Høgskolen i Østfold.
Aftenposten
23. januar 2007
Seks av ti studenter er nå kvinner.
Ergo.nu
22. januar 2007
Alla universitetsanställda får ett föräldrapenningtillägg från universitetet. Men för externt finansierade doktorander och forskare gröper tillägget ur forskningsanslaget. Det vill universitetets jämställdhetskommitté ändra på.
Universitas (UiO)
22. januar 2007
Lene Camilla Westgaard hevder i Universitas nr 1/07 at kvotering knuser kvinner. Hun om det.
Ergo.nu
22. januar 2007
Universitetet har just klubbat igenom en ny jämställdhetsplan, full av goda föresatser. Men effektiviteten ifrågasätts. Långt ifrån alla följer jämställdhetsplanerna, menar kårens jämlikhetsansvariga
MSNBC
22. januar 2007
Amid secrecy and intrigue, Harvard seeks a president — perhaps a woman?
Universitas (UiO)
22. januar 2007
Jeg satt og bladde i Universitas i dag, mens jeg spiste en kjedelig og overraskende tørr matpakke. På side 21 ser jeg en overskrift som umiddelbart får mine tanker vekk fra tørt brød og svett gulost - «Kvotering Knuser Kvinner!». Da jeg leste hvem som hadde skrevet teksten, forsto jeg sammenhengen.
Universitas (UiO)
22. januar 2007
Lene Camilla Westgaard fra Moderat Gruppe går i Universitas 17.01.2007 hardt ut mot den politikken hun selv er satt til å forvalte som studentpolitisk tillitsvalgt. Ved hjelp av stråmannsargumentasjon og haltende sammenligninger forsøker hun å sverte bildet av den radikale kjønnskvoteringa som er Studentparlamentets politikk.
Radio Nova
21. januar 2007
Det blir stadig flere kvinner i engelske akademia. Om bare to år vil det være flere kvinnelige enn mannlige forelesere.
Universitetsavisa (NTNU)
21. januar 2007
- MiT-studenter kan ikke lese, og Harvard-studenter kan ikke regne. Studenter som behersker begge deler blir vinnerne i fremtidens kunnskapsøkonomi.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
19. januar 2007
Uyemura, 18, whose parents have engineering degrees, is one of 87 women out of 855 engineering majors enrolled at the school. Nationally, women make up only about one-fifth of students in engineering programs.
Morgenbladet
18. januar 2007
Janne Haaland Matlary har 16 menn foran seg på listen over de mest synlige professorene i norske medier.
Morgenbladet
18. januar 2007
Troen på de sakkyndiges objektivitet er blåøyd. Prosedyrene for tilsetting av vitenskapelig ansatte er utdaterte, skriver Bjarne Rogan, nylig avgått dekan ved HF-fakultetet ved Universitetet i Oslo.
Forskning.no
18. januar 2007
Blant de 25 professorene som ble mest sitert i norske medier i fjor, finnes det to kvinner. Er det slik at kvinner vegrer seg mer for å stå fram i mediene?
Morgenbladet
18. januar 2007
Janne Haaland Matlary har 16 menn foran seg på listen over de mest synlige professorene i norske medier.
Times Higher Education (THE)
18. januar 2007
Women will soon outnumber men at lecturer level, but professorial posts still elude them. Tony Tysome reports.

Sider